Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.05.2019

Zmluva o systémovej podpore

tz2019-04-25vs2

95,00 EUR deväťdesiat pať eur

TOPSET Solutions s. r. o., Hollého 2366/25B, 90031 Stupava

Obec Stráňavy

18.04.2019

Zmluva o dielo na pasportizáciu cintorína

tz2019-04-03mg1

1 900,00 EUR cca jedentisícdeväťsto eur

TOPSET Solutions s. r. o., Hollého 2366/25B, 90031 Stupava

Obec Stráňavy

12.04.2019

obstaranie osobného automobilu pre Obec Stráňavy

1403/2019

16 183,68 EUR šeťnástisícstoosemdesiattri eur šesťdesiatosem centov

FINAL-CD plus, s. r. o.

Obec Stráňavy

11.04.2019

Kúpna zmluva

4/2019

400,00 EUR štyristo eúr

Krivošík Roman

Obec Stráňavy

22.03.2019

Zmluva o kontrolnej činnosti

511/0319

250,00 EUR dvestopäťdesiat eúr

Miroslav Jančařík

Obec Stráňavy

22.02.2019

Zmluva č. 13/2019

13/2019

10,00 EUR desať eúr

SEVAK, Bôrická cesta 1960, 1057 Žilina

Obec Stráňavy

22.02.2019

Nájomná zmluva č. 379/2018

379/2018

10,00 EUR desať eúr

Urbariát pasienkov a lesa, pozemkové spoločenstvo Stráňavy

Obec Stráňavy

21.12.2018

Zmluva

3/2018

0,00 EUR

RIV, Okružná 125, 01325 Stráňavy

Obec Stráňavy

26.09.2018

Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy

219/2018

10,00 EUR deať eur

SEVAK, Bôrická cesta 1960, 1057 Žilina

Obec Stráňavy

26.09.2018

Dodatok č. 1

1/2018

Neuvedené

Žofia Ondáková

Obec Stráňavy

29.06.2018

Zmluva o dielo

1-2018

1 157,40 EUR Tisícstopäťdesiatsedem eur a 40 centov

STOP LUP, s.r.o., V. Spanyola 23, 01001 Žilina

Obec Stráňavy

19.06.2018

Kúpna zmluva

2/2018

710,00 EUR sedemstodesať eúr

Žofia Ondáková

Obec Stráňavy

02.01.2018

Rámcová zmluva

1/2018

30 000,00 EUR Tridsať tisíc

RIV, Okružná 125, 01325 Stráňavy

Obec Stráňavy

03.04.2017

Nájom nebytových priestorov

-

Neuvedené

Mydlová Veronika

Obec Stráňavy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: