Farnosť Stráňavy


Farnosť Stráňavy vznikla 1.7.2012 oddelením sa od farnosti Strečno. Nastupujúcim novým správcom farnosti sa stal Vdp. Mgr. Pavol Hrvol. Farský úrad Stráňavy má zriadenú pevnú linku, na ktorú môžete volať prípadne nechať svoj odkaz. 
Tel: 041 5966266

AKO VYBAVIŤ :

Farské oznamy : 

15. Nedeľa cez rok
1. 

Liturgický kalendár 

Utorok  – sviatok sv. Jakuba, apoštola.

Streda – spomienka sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie.

Štvrtok – spomienka sv. Gorazda a spoločníkov.

Sobota – spomienka sv. Marty.

2.

Sväté omše počas týždňa v Stráňavách: pondelok o 18.00 hod., utorok o 15.00 hod. pohrebná, večerná sv. omša nebude, v stredu o 7.30 hod. a v piatok o 18.00 hod. V nedeľu  v Stráňavách o 9.00 hod. a v Mojšovej Lúčke  o 10.30 hod.

3.

Ako každý rok tak aj tento pôjdeme 9.9. 2017 na púť do Košíc – katedrály, potom Klokočov – obraz Bohorodičky Panny Márie, Malá Trňa prehliadka a degustácia tokajského vína. Prihlásiť sa môžete u p. Márie Ondákovej. Cena 40 eur, v cene je doprava vstupné a degustácia.

4.

Chcel by som poprosiť, aby ste nezapaľovali kahance pred sochou Panny Márie, je na to pripravené miesto pred krížom. Ďakujem za pochopenie.

Ďakujem animátorom, ktorí pomáhali s deťmi v táore, aj za vaše modlitby.

   
 

 

Stráňavy

Úmysly svätých omší

Mojšová Lúčka

Pondelok 18.00

+Bernadeta Macková, Agnesa Tichá

 
Utorok 15.00

+Vincencia Chmelová – pohrebná sv. omša

 
Streda 07.30

Za Božiu pomoc a zdravie pre Danku Kubičkovú

 
Štvrtok - -  
Piatok 18.00

+Jozef, Katarína, Ondrej Pastorek

 
Sobota - -  
Nedeľa 9.00 hod. Za farníkov 10.30 hod.

 

 KRST :

Nahlasuje jeden z rodičov čo najskôr po narodení dieťaťa, po sv. omši. Na krstnú náuku prídu rodičia s krstnými rodičmi.

** Krstným rodičom môže podľa CIC byť pobirmovaný katolík po dovŕšení 16. rokov, pobirmovaný, ktorý vedie život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať, slobodný alebo žijúci v zákonitom cirkevnom manželstve. Kán 874,§ 1

 

SOBÁŠ

Nahlasujú obaja snúbenci osobne na farskom úrade tri mesiace pred plánovaným termínom sobáša. Prinesú si krstné listy.

Sobášna náuka býva:
1. pri zápise na farskom úrade
2. vieroučná
3. mravoučná
4. posledný deň pred sobášom na farskom úrade o 9.00 hod.
Ak nie je s nimi osobne dohodnuté inak.
Snúbenci si následne zahlásia sobáš na miestnej matrike. Na matriku si treba priniesť: platné občianske preukazy a rodné listy (originály).

 

VYBAVENIE POHREBU

V kancelárií farského úradu alebo v zákristii kostola po sv. omši.
potrebné doklady: 'list o prehliadke mŕtveho' s pečiatkou lekárov a matriky príslušnej podľa miesta úmrtia.

Podľa predpisov kánonického práva CIC:
'Pohrebné obrady za každého zosnulého veriaceho sa spravidla musia sláviť v kostole vlastnej farnosti.' Kán. 117,§1,2.

 

 
Verzia webovej stránky podľa štandardov prístupnosti
© Obec Stráňavy 2014          Created: Martin Kostra           Powered: Web site powered by phpRS           Vyhlásenie o prístupnosti a kontakty           Mapa webu