Dobrovoľná zbierka

Obec Stráňavy zriadila Transparentný účet č. SK46 0900 0000 0052 1587 1826 v SLSP, na pomoc rodine Krajčiovej-Čičmancovej, po požiari rodinného domu v Stráňavách. 

Obec Stráňavy zároveň zriadila dobrovoľnú finančnú zbierku za účelom obnovy bývania v rodinnom dome po požiari. Fyzické aj právnické osoby môžu prispieť bezhotovostným vkladom na Transparentný účet č. SK46 0900 0000 0052 1587 1826 alebo hotovosťou na Obecnom úrade v Stráňavách do zapečatenej pokladničky.

Aktuálny stav účtu:  https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK4609000000005215871826

Finančné prostriedky do zbierky bude možné posielať do 30.6.2024.

Náklady spojené so zbierku znáša Obec Stráňavy. Zbierka sa stáva príjmom obecného rozpočtu a bude riadne vyúčtovaná. Po ukončení zbierky sa finančné prostriedky prostredníctvom Darovacej zmluvy prevedú na účet obdarovaného. 

Dobrovoľná zbierka Typ: PDF dokument, Velkosť: 340.34 kB

 

 

Dátum zvesenia: 30. 6. 2024 Zodpovedá: Branislav Štrba