Navigácia

Obsah

Späť

Návrh VZN č. 22/2024 - o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

Vyvesené: 1. 3. 2024

Dátum zvesenia: 12. 4. 2024

Zodpovedá: Ing. Marián Duchoň

Späť