Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o adrese na dručovanie oznámenia o delegovaní

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej (okrskovej) volebnej komisie je možné zaslať na emailovú adresu volby@stranavy.sk

Vyvesené: 1. 8. 2022

Dátum zvesenia: 31. 8. 2022

Zodpovedá: Ing. Marián Duchoň

Späť