Pozvánka na obecné zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať dňa 24.04.2024

Dátum zvesenia: 6. 5. 2024 Zodpovedá: Ing. Stanislava Berzáková