Schválené VZN č. 22/2024 - o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

Obecné zastupiteľstvo dňa 12.4.2024 schválilo VZN č. 22/2024 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.

VZN č. 22/2024

Dátum zvesenia: 2. 5. 2024 Zodpovedá: Ing. Marián Duchoň