Navigácia

Obsah

Späť

Voľby do Európskeho parlamentu

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 12/2024 Z. z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 8. júna 2024 

Voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

 

 

EN :

Date and time of elections

Elections to the European Parliament in the territory of the Slovak Republic will be held

on Saturday 8 June 2024 from 7 a.m. to 10 p.m.

 

 

 

Vyvesené: 12. 2. 2024

Dátum zvesenia: 9. 6. 2024

Zodpovedá: Ing. Marián Duchoň

Späť