Navigácia

Obsah

Stavebné tlačivá

Stavebný úrad

Spoločný obecný úrad Strečno

Stavebný úrad pre obce: Bitarová, Brezany, Divina, Divinka, Dlhé Pole, Horný Hričov, Hôrky, Ovčiarsko, Stráňavy, Strečno, Svederník

Pracovisko:

Administratívna budova Lesov SR š.p.
Nám. Gen. M.R.Štefánika 1
010 01 Žilina
2.posch č.dv. 203, 203A

Kontakty:

Tel.: 041/599 33 35
Mail: stavebny.urad@strecno.sk

Stránkove hodiny:

Pondelok: 7:30 – 12:00   13:00 – 16:00
Streda: 7:30 – 12:00        13:00 -17:00

Tlačivá

doplnenie žiadosti Stiahnuté: 524x | 08.06.2018

návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 750x | 08.06.2018

návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 676x | 08.06.2018

návrh na zmenu užívania stavby Stiahnuté: 510x | 08.06.2018

ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 647x | 08.06.2018

ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 540x | 08.06.2018

oznámenie o začatí stavby Stiahnuté: 865x | 08.06.2018

stavebný dozor Stiahnuté: 537x | 08.06.2018

späťvzatie žiadosti Stiahnuté: 1,194x | 09.03.2023

vzdanie sa odvolania Stiahnuté: 569x | 08.06.2018

žiadosť o vydanie záväzného stanoviska stavebného úradu Stiahnuté: 661x | 08.06.2018

žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia Stiahnuté: 569x | 08.06.2018

žiadosť o odstránenie stavby Stiahnuté: 529x | 08.06.2018

žiadosť o predĺženie lehoty na predloženie dokladov Stiahnuté: 1,245x | 08.06.2018

žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 503x | 08.06.2018

žiadosť o vydanie stavebného povolenia Stiahnuté: 568x | 08.06.2018

žiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavby Stiahnuté: 488x | 08.06.2018

žiadosť o zmenu stavby pred dokončením Stiahnuté: 509x | 08.06.2018

zápisnica z kolaudačného konania Stiahnuté: 1,246x | 08.06.2018

Stránka

  • 1