Navigácia

Obsah

Stavebné tlačivá

Stavebný úrad

Spoločný obecný úrad Strečno

Stavebný úrad pre obce: Bitarová, Brezany, Divina, Divinka, Dlhé Pole, Horný Hričov, Hôrky, Ovčiarsko, Stráňavy, Strečno, Svederník

Pracovisko:

Administratívna budova Lesov SR š.p.
Nám. Gen. M.R.Štefánika 1
010 01 Žilina
2.posch č.dv. 203, 203A

Kontakty:

Tel.: 041/599 33 35
Mail: stavebny.urad@strecno.sk

Stránkove hodiny:

Pondelok: 7:30 – 12:00   13:00 – 16:00
Streda: 7:30 – 12:00        13:00 -17:00

Tlačivá

doplnenie žiadosti Stiahnuté: 244x | 08.06.2018

návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 403x | 08.06.2018

návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 353x | 08.06.2018

návrh na zmenu užívania stavby Stiahnuté: 246x | 08.06.2018

ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 280x | 08.06.2018

ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 256x | 08.06.2018

oznámenie o začatí stavby Stiahnuté: 330x | 08.06.2018

stavebný dozor Stiahnuté: 246x | 08.06.2018

stiahnutie žiadosti Stiahnuté: 519x | 08.06.2018

vzdanie sa odvolania Stiahnuté: 258x | 08.06.2018

žiadosť o vydanie záväzného stanoviska stavebného úradu Stiahnuté: 352x | 08.06.2018

žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia Stiahnuté: 302x | 08.06.2018

žiadosť o odstránenie stavby Stiahnuté: 255x | 08.06.2018

žiadosť o predĺženie lehoty na predloženie dokladov Stiahnuté: 451x | 08.06.2018

žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 236x | 08.06.2018

žiadosť o vydanie stavebného povolenia Stiahnuté: 272x | 08.06.2018

žiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavby Stiahnuté: 239x | 08.06.2018

žiadosť o zmenu stavby pred dokončením Stiahnuté: 237x | 08.06.2018

zápisnica z kolaudačného konania Stiahnuté: 491x | 08.06.2018

Stránka

  • 1