Stavebné tlačivá

Stavebný úrad

Spoločný obecný úrad Strečno

Stavebný úrad pre obce: Bitarová, Brezany, Divina, Divinka, Dlhé Pole, Horný Hričov, Hôrky, Ovčiarsko, Stráňavy, Strečno, Svederník

Pracovisko:

Administratívna budova Lesov SR š.p.
Nám. Gen. M.R.Štefánika 1
010 01 Žilina
2.posch č.dv. 203, 203A

Kontakty:

Tel.: 041/599 33 35
Mail: stavebny.urad@strecno.sk

Stránkove hodiny:

Pondelok: 7:30 – 12:00, 13:00 – 16:00
Streda: 7:30 – 12:00, 13:00 -17:00

Tlačivá

doplnenie žiadosti

01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 35,65 kB
Vložené: 8. 6. 2018

návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

02.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 76,78 kB
Vložené: 8. 6. 2018

návrh na vydanie územného rozhodnutia

03.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 73,34 kB
Vložené: 8. 6. 2018

návrh na zmenu užívania stavby

04.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 71,21 kB
Vložené: 8. 6. 2018

ohlásenie drobnej stavby

05.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 79,52 kB
Vložené: 8. 6. 2018

ohlásenie stavebných úprav

06.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 91,51 kB
Vložené: 8. 6. 2018

oznámenie o začatí stavby

07.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 64,3 kB
Vložené: 8. 6. 2018

stavebný dozor

08.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 38,46 kB
Vložené: 8. 6. 2018

späťvzatie žiadosti

09.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 35,54 kB
Vložené: 9. 3. 2023

vzdanie sa odvolania

10.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 50,38 kB
Vložené: 8. 6. 2018

žiadosť o vydanie záväzného stanoviska stavebného úradu

11.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 67,44 kB
Vložené: 8. 6. 2018

žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia

12.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 89,73 kB
Vložené: 8. 6. 2018

žiadosť o odstránenie stavby

13.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 77,56 kB
Vložené: 8. 6. 2018

žiadosť o predĺženie lehoty na predloženie dokladov

14.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 49,93 kB
Vložené: 8. 6. 2018

žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

15.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 64,11 kB
Vložené: 8. 6. 2018

žiadosť o vydanie stavebného povolenia

16.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 89,89 kB
Vložené: 8. 6. 2018

žiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavby

17.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 61,4 kB
Vložené: 8. 6. 2018

žiadosť o zmenu stavby pred dokončením

18.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 74,36 kB
Vložené: 8. 6. 2018

zápisnica z kolaudačného konania

19.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 62,53 kB
Vložené: 8. 6. 2018