Stavebný úrad

Stavebný úrad - Spoločný obecný úrad Strečno

KONTAKTY
Tel.: 041/599 33 35
Tel. podateľňa: 041/599 33 05
Mail podateľňa: stavebny.urad@strecno.sk

Mail: referent: daniela.postekova@strecno.sk

(Divina, Divinka, Stráňavy, Strečno)

Mail: jana.dolinajcova@strecno.dcom.sk

(Svederník, Dlhé Pole a Horný Hričov)

Mail: maria.trnkova@strecno.sk

(Hôrky, Brezany, Bitarová, Ovčiarsko)

Stránkove hodiny

Pondelok: 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:30
Streda: 8:00 – 12:00, 13:00 -16:30

  • Spoločný obecný úrad Strečno
  • Stavebný úrad
  • Administratívna budova Lesov SR š.p.
  • Nám. Gen.M.R. Štefánika 1
  • 010 01 Žilina
  • 2.posch. č.dv.203,203A
  • Tel.kontakt:041/599 33 35
  • stavebny.urad@strecno.sk

Žiadosti o vydanie územných rozhodnutí, stavebných povolení, oznámení o drobnej stavbe a iných konaní vrátane kolaudačných konaní je potrebné doručovať poštou na adresu: Spoločný stavebný úrad Strečno, Administratívna budova Lesov SR š.p. Nám. Gen. M.R.Štefánika 1, 010 01 Žilina. Odporúčame prednostne využívať elektronickú komunikáciu: stavebny.urad@strecno.sk  telefonickú komunikáciu 041/ 599 33 35.