FAQ smetné nádoby

Obec predáva smetné nádoby, podľa svojich aktuálnych zásob, v zmysle VZN č. 2/2024, kde je určený poplatok za smetnú nádobu.

Občanovi však dáva možnosť zakúpiť si vlastnú smetnú nádobu kdekoľvek, podmienkou je však, že občan takúto nádobu musí priniesť na obec na označenie, aby mu táto nádoba bola spoločnosťou T+T a.s. vyvážaná.

Podmienkou na vyvážanie zo strany T+T a.s. je, aby systém úchytov na nádobe zodpovedal systému na vysypanie nádoby na vozidle.