FAQ - UP - biela plocha

Môj pozemok sa nachádza na „bielej ploche“ v územnom pláne. Čo s tým môžem urobiť?

Takzvané „biele plochy“ spravidla označujú v územnom pláne obce Stráňavy poľnohospodársky využívané územie, v niektorých prípadoch aj územie, o ktorého využití sa uvažovalo, ale zatiaľ do územného plánu nebolo začlenené (v legende označené ako “územná rezerva”).

Tieto plochy je možné využívať len v súlade s ich doterajším legálnym využitím, nie je na nich možná výstavba.

Pokiaľ máte záujem o zmenu ich využívania môžete požiadať o zmenu územného plánu spôsobom opísaným v samostatnom bode.