Obsah

Čo je územný plán a na čo slúži?

Územný plán je spoločenská dohoda o využití určitého územia. Územný plán obce Stráňavy schvaľuje obecné zastupiteľstvo ako všeobecne záväzné nariadenie.

Ďalšie informácie o procese jeho tvorby ako aj podrobnejšie informácie je možné nájsť v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a z neho vychádzajúcich vyhláškach alebo aj na Čo je to územný plán | UzemnePlany.sk