Čestné vyhlásenie

Čestné vyhlásenie

Čestné vyhlásenie vykonáva občan osobne v prítomnosti zamestnanca matriky, ktorý overí pravosť jeho podpisu na čestnom vyhlásení.

Potrebné doklady: 

  • občiansky preukaz
  • tlačivo – čestné vyhlásenie

Na stiahnutie: tlačivo – Čestné vyhlásenie (rtf)

Poplatok: 2,00 €

Lehota: na počkanie

Vybavuje: Marta Reitšpísová, telefón: 041/5005675, e-mail: stranavy@stranavy.sk