Navigácia

Obsah

Potvrdenie o zaplatení dane z nehnuteľnosti a poplatku za odpad

Potvrdenie o zaplatení dane z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad sa vydáva na vlastnú žiadosť občanov, resp. právnických osôb. Potvrdenie je vyžadované inštitúciami k vybavovaniu rôznych príspevkov a žiadostí.

Vybavuje: 
Marta Reitšpísová 
telefón: 041/5005675 
e-mail: stranavy@stranavy.sk