Žiadosť o súhlas na prevádzku malého zdroja znečistenia

Žiadosť o súhlas na prevádzku malého zdroja znečistenia

Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia

v zmysle § 22 ods. 1 písm. a) zákona 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia  sa podáva na  obecný úrad v Stráňavách.

Na stiahnutie: žiadosť o súhlas na MZZO

elektronicky vyplniteľné tlačivo: Stanovisko k MZZO vyplniteľné

Vybavuje:
Ing. Stanislava Berzáková
tel: 041/5005675
e-mail: stranavy@stranavy.sk