Žiadosť o vyjadrenie k projektu stavby

Žiadosť o vyjadrenie k projektu stavby

na základe predloženej písomnej žiadosti, pri ktorej musí byť priložená projektová dokumentácia stavby, ktorá sa žiadateľovi vráti so stanoviskom. 

Na stiahnutie: žiadosť (rtf). 

Agendu vybavuje:
Ing. Stanislava Berzáková
tel.: 041/005675,
-mail: stranavy@stranavy.sk