Obecný televízny kanál

Obecný televízny kanál vznikol v roku 2001, kedy sa na Nový rok vysielal príhovor novoročného príhovoru starostu obce. Odvtedy OTK informuje občanov o dianí v obci v pravidelných intervaloch.

Od 1.7.2015 Vysiela kábelová televízia v 8 hodinových slučkách posledné akcie.

Archív záznamov postupne digitalizujeme a môžete si ich pozrieť v našom vlastnom archíve.

Nahrávanie záznamov na stránku YouTube bolo ukončené.

Kanál Youtube