Oslavy na Javorinách

  Javoriny 2023
  2023
Javoriny 2022 Javoriny 2021
2022 2021
Javoriny 2020 Javoriny 2019
2020 2019
Oslavy v roku 2018     Oslavy v roku 2017
Oslavy v roku 2016 Oslavy v roku 2015

Počas II. svetovej vojny prebiehali najväčšie boje medzi fašistickými vojskami a I. čs. armádnym zborom v dňoch 11.-26. apríla 1945. Na počesť padlým bol na vrchu Polom postavený Pamätník víťazstva I. čs. armádneho zboru, slávnostne odhalený v roku 1961. Autorkou reliéfu je akad. sochárka Ludmila Cvengrošová. V dôsledku ťažby vápenca bol tento pamätník v roku 1986 premiestnený na neďaleký vrch Javoriny.

Nezabúdame...

Občania nielen našej obce si každoročne pripomínajú ukončenie bojov o Polom v 2.svetovej vojne. Organizátorom podujatia je Obec Stráňavy, Žilinský samosprávny kraj a Oblastný výbor Zväzu protifašistických bojovníkov. Svojou účasťou nás v minulosti poctili aj zástupcovia Ruského, Bieloruského veľvyslanectva a na okrúhle výročie aj zástupcovia Francúzskeho veľvyslanectva. Na oslavy prišla aj pani Engelova, sestra pána Jána Beleja, ktorý padol priamo na vrchu Polom a má postavený sybolický hrob blízko pamätníka.

Hviezdicovým turistickým výstupom prišlo na vrch Javorinu k pamätníku takmer 2 000 účastníkov. Boli to jednotlivci, členovia turistických oddielov, žiaci našej školy ale najmä celé rodiny z našej a susedných obcí. Je dôležité uchovávať pre nasledovné generácie v srdciach spomienku na tých, ktorí za našu slobodu položili to najcennejšie – svoje životy.