Školstvo

Základná škola s materskou školou

Názov školy: Základná škola s materskou školou 1. československého armádneho zboru Stráňavy

Adresa školy: Športovcov 342, Stráňavy

Telefón: +421 41 5966 372

E-mail: zs@stranavy.sk

WWW stránka: zsstranavy.edupage.org

Zriaďovateľ: Obec Stráňavy

Materská škola

Názov školy: Základná škola s materskou školou 1. československého armádneho zboru Stráňavy

Adresa školy: Športovcov 431, Stráňavy

Telefón: +421 41 5966 319

E-mail: ms.stranavy@gmail.com

WWW stránka: www.msstranavy.sk, msstranavy.edupage.org

Zriaďovateľ: Obec Stráňavy