Beh od pamätníka k pamätníku

VÝSLEDKY

PROPOZÍCIE
52. ročník cestného behu „Od pamätníka k pamätníku„
Majstrovstvá okresu Žilina v cestnom behu pre rok 2023.
DNI ŠPORTU 2023

7.10.2023

Obsah

Organizátor

Organizátor OÚ Stráňavy, ZŠ Stráňavy
Organizačný team

Branislav Štrba
Ing. Marián Duchoň
Ing. Stanislava Berzáková
Doc. Ing. Augustín Sládek
Mgr. Mirka Brodňanová
PaedDr. Maroš Moravčík
RNDr. Radoslava Tomášová
Marta Reitšpísová

Miesto a štart

Miesto a štart pretekov Kultúrny dom Stráňavy GPS: 49⁰10’15.0”N, 18⁰49’09.4”E
viď trasu pretekov nižšie
Dátum a začiatok
pretekov

07. októbra 2023

žiacké kategórie  9.00 hod.
dorastenecké a dospelé kategórie 11.00 hod.

Registrácia

Registrácia ONLINE a v mieste konania pretekov

Štartovné

Deti 0,- € - deti neplatia štartovné
Dospelí

Štartovné
pri ONLINE registrácií

Štartovné na mieste

do 6.10.2023

10,- € (úhrada online)

Platobné údaje:

IBAN : SK84 5600 0000 0002 8969 1016
BIC: KOMASK2X
VS: 9907102023
Správa pre prijímateľa: "Startovne MENO PRIEZVISKO"

Pay by sqare

7.10.2023

15.- € (uhradené v hotovosti)

Kategórie

predškoláci 50m (bez umiestnenia)
žiaci  1.-2. trieda žiačky  1.-2. trieda 500 m
žiaci  3.-4. trieda žiačky  3.-4. trieda 500 m
žiaci  5- 6 trieda žiačky  5- 6 trieda 1000 m
žiaci  7.-8. trieda žiačky  7.-8. trieda 1500 m
žiaci  9. trieda žiačky  9. trieda 1500 m
 • dorastenci  do 20 rokov,
 • muži do 40,
 • muži nad 40,
 • muži nad 50 rokov,
 • muži nad 60 rokov,
 • najlepší domáci pretekári
 • dorastenky  do 20 rokov,
 • ženy do 40,
 • ženy nad 40,
 • ženy nad 50 rokov,
 • ženy nad 60 rokov,
 • najlepšie domáce pretekárky
11 km
 • špeciálna cena - najstarší účastníci všetkých doterajších ročníkov
Zaradenie do kategórií vykoná organizátor na základe veku účastníka ku dňu pretekov.

Trať a doplňujúce info

Trať detí s profilom KMZ súbor do Google Earth - profil trate uvidíte keď v ľavom menu kliknete pravým tlačidlom na názov mapy a v menu je profil.

Deti bežia podľa kategórie jeden dva alebo tri okruhy.

Trať detí

 

Profil deti
trať profil

Trať dospelí s profilom KMZ súbor do Google Earth - profil trate uvidíte keď v ľavom menu kliknete pravým tlačidlom na názov mapy a v menu je profil.

Trať dospelí Dospelí profil
trať profil

Spôsob pretekania

 

V zmysle predpisov SZTK, na vlastné nebezpečie, bez obmedzenia cestnej premávky v čase konania pretekov.

Trať vedie z 95% po asfaltových cestách druhej a tretej triedy. Z dôvodu zaistenia bezpečnosti bežcov, trať behu obchádza frekventované cesty v maximálnej možnej miere. Cca 5% trate tvoria krátke úseky nespevnených ciest a úseky po cestách prvej triedy. Keďže dopravu na tak dlhej trati behu nie je možné úplne vylúčiť, preteky sa bežia za plnej premávky! V praxi to ale znamená, že na cestách sa stretnete s nevýrazným pohybom vozidiel.

Orientácia na trati
Za orientáciu na trati zodpovedá každý pretekár samostatne. Pre úspech v pretekoch je dôležité si trať dôsledne naštudovať, miestami je orientačne náročná. Organizátor zabezpečí primerané označenie trate a navigátorov na problematických úsekoch.

Ceny Obdržia prví traja pretekári v každej kategórii, v dorasteneckých a dospelých kategóriách budú osobitne odmenení najlepší domáci pretekári.

Občerstvenie

Všetci pretekári po dobehnutí do cieľa
Informácie Obecný úrad Stráňavy
č. tel. 041 5005675
stranavy@stranavy.sk
Každý účastnik žiackých pretekov dostane za účasť balíček a malé občerstvenie, víťazíi vecné ceny.
Každý účastnik pretekov dospelých dostane malé občerstvenie, pamätné predmety, vecné ceny, víťazné poháre.

Traťový rekord dospelých drží z roku 2017 Šarkan Branislav (Martin) s časom 29:14 min.

Tradíciou pretekov sa stal aj MUDr. Ján Hanák, ktorý aj napriek zdravotným problémom preteky absolvuje pravidelne každý rok.

VÝSLEDKY Z MINULÝCH ROČNÍKOV