2014 - Komunálne voľby

Voľby do orgánov samosprávy 2014

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Stráňavy pre volebné obdobie 2014/2018:
Na stiahnutie: Zápisnica MVK (pdf)

 por.č.  Meno a priezvisko    Politická strana/
nezávislý kandidát (NEKA)
Počet
hlasov
   Ing. Jozef Papán  starosta  SMER-SD  587
 1.  Branislav Štrba  poslanec  NEKA  412
 2.  Kamil Púček  poslanec  SNS  400
 3.  Dušan Daňo, Ing.  poslanec  SMER-SD  396
 4.  Jana Slezáčková  poslanec  SMER-SD  390
 5.  Tomáš Kopřiva  poslanec  NEKA  387
 6.  Viera Květoňová  poslanec  SNS  348
 7.  Ladislav Barošinec  poslanec  SMER–SD  341
 8.  Patrik Ondák  poslanec  SNS  329
 9.  Pavol Brodňan  poslanec  SMER – SD  316

Predseda NR SR Pavol Paška  Rozhodnutím (pdf) zo dňa 7.7.2014  vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí na sobotu 15. novembra 2014 v čase od 07,00 do 20,00 hod..

K 18.8.2014 má obec Stráňavy 1852 obyvateľov.

Na stiahnutie: Informácia pre voliča

Volebné obvody: na zasadnutí OZ dňa 14.5.2014 (pdf) boli uznesením 37/2014 schválené volebné obvody a počty poslancov:

Obecné zastupiteľstvo obce Stráňavy v zmysle § 9, ods. 3 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších zmien a doplnkov pre obec Stráňavy určuje

  • a) jeden volebný obvod volebný obvod č.1 tvorí celá obec Stráňavy
  • b) celkový počet poslancov 9 na volebné obdobie 2014 -2018

Volebné okrsky: starosta obce vytvoril pre obec Stráňavy 1 volebný okrsok:

Okrsok č. 1: Stráňavy (zasadacia miestnosť kultúreho domu Stráňavy), pre všetkých voličov oprávnených voliť bývajúcich v Stráňavách

Zapisovateľka: Miestna volebná komisia – Marta Reitšpísová, stranavy@stranavy.sk, tel.: 0907 385 336

Zaregistrovaní kandidáti pre voľby do samosprávy 2014
26. 9. 2014
Miestna volebná komisia k voľbám do samosprávnych orgánov obcí, ktoré sa budú konať 15. novembra 2014, na svojom prvom zasadnutí 24.9.2014 preskúmala predložené kandidátne listiny a v zmysle § 18 Zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do samosprávnych orgánov samosprávy obcí:
§ 18
Vyhlásenie kandidatúry
Miestna volebná komisia uverejní spôsobom v mieste obvyklým najneskôr 35 dní predo dňom volieb zoznam zaregistrovaných kandidátov. V zozname sa uvedie meno a priezvisko, akademický titul, vek, povolanie, trvalý pobyt kandidáta a názov politickej strany, ktorá kandidáta navrhla, alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta
a zaregistrovala týchto kandidátov

na starostu obce Stráňavy:

p.č. Meno, priezvisko, titul Vek Povolanie  Strana/nezávislý (NEKA)
1. Tomáš Kopřiva 33 CNC Operátor NEKA
2. Jozef Papán, Ing. 60 technik SMER-ociálna dpokracia
3. Branislav Štrba 41 skladník NEKA

na poslanca Obecného zastupiteľstva obce Stráňavy:

Volebný obvod č.1 - Stráňavy

p.č. Meno, priezvisko, titul Vek Povolanie Strana/nezávislý (NEKA)
1 Barošinec Ladislav 60 technik SMER-SD
2 Brodňan Pavol 49 živnostník SMER-SD
3 Danišová Renáta 44 zdravotná sestra SMER-SD
4 Daňo Dušan 44 technický inžinier SMER-SD
5 Homola Ján 42 vodič SNS
6 Hreusová Katarína 43 projektový manažér SMER-SD
7 Jasenovec Pavol 51 automechanik SNS
8 Jurčiová Viera 35 PR manažér NEKA
9 Kopřiva Tomáš 33 CNC operátor NEKA
10 Květoňová Viera 49 zdravotná sestra SNS
11 Majtán Pavol 49 vedúci dopravy NAS
12 Melová Jana 42 učiteľka SNS
13 Mičík Ivan 47 prvádzkový zámočník SIEŤ
14 Mydlo Róbert 31 výrobný riaditeľ SNS
15 Ondák Patrik 40 elektromechanik SNS
16 Ondák Jaroslav 40 manažér SMER-SD
17 Púček Kamil 46 vodič SNS
18 Ripel Rastislav 36 konateľ SMER-SD
19 Slezáčková Jana 46 administrátorka SMER-SD
20 Slezáková Jana 34 učiteľka SMER-SD
21 Štrba Branislav 41 skladník NEKA
22 Tabačk Ján 64 dôchodca SNS
23 Tabaček Peter 36 projektový manažér NEKA
24 Turancová Petra 29 Špecialistka výrobných technológií NEKA
25 Vaceková Ľubica 50 administratívna pracovníčka NEKA

Prílohy

mvk-volby2014.pdf

rozhodnutie_volby_samospráva.pdf

zápisnica OZ