2015 - Referendum

Rok 2015 - referendum o rodine

Výsledky hlasovania v referende 7.2.2015

Na stiahnutie: Zápisnica z okrsku (pdf)

Na základe Rozhodnutie prezidenta č. 320(pdf) z 27.11.2014 sa referendum bude konať 7. februára 2015.

Referendum sa bude konať 7.2.2015 v čase od 07,00 do 22,00 hod. v jednom okrsku -  Oznámenia o čase a mieste konania referenda boli oprávneným občanom doručené domov.

UPOZORNENIE: Oprávnený občan je povinný preukázať sa pred hlasovaním občianskym preukazom.

Do okrskových komisií oznamujú člena a náhradníka politické strany a hnutia zastúpené v NR SR (podľa výsledku volieb z roku 2012) a petičný výbor referenda najneskôr v stredu 7. januára 2015 na Obecný úrad Stráňavy na podateľňu v pracovné dni počas úradných hodín a 7.1.2015 po 17,00 hod. preberá oznámenia Marta Reitšpísová.

Administratívny pracovník pre referendum: Marta Reitšpísová, 0907 385 336, stranavy@stranavy.sk

Vydávanie hlasovacích preukazov (§ 10, zákona č. 564/1992 Zb.): Marta Reitšpísová, 0907 385 336, stranavy@stranavy.sk 

O vydanie hlasovacieho preukazu môže občan požiadať (osobne, alebo prostredníctvom ním splnomocnenej osoby) najneskôr dva dní pred konaním referenda (t.j. lehota končí 5.2.2015 o 07,00 hod..)

Otázky, o ktorých sa rozhodne v referende:

1.Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

2.Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

3.Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Oprávnený občan v príslušnom rámčeku pri otázke vyznačí značkou X svoju odpoveď „Áno“, alebo „Nie“..