2018 - Komunálne voľby

Voľby do orgánov samosprávy 2018

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Stráňavy pre volebné obdobie 2018/2022:

Počet voličov počet hlasujúcich %
1551 1017 65.57

Výsledky voľby starostu

platných hlasov 1005

p.č. Meno, priezvisko, titul Strana/nezávislý (NEKA) počet hlasov %  
1. Jozef Papán, Ing. SMER-SD 480 47.76

 

2. Viera Jurčiová, Mgr. NEKA 197 19.60

 

3. Tomáš Kopřiva SNS 178 17.71

 

4.

Marián Duchoň, Ing.

STAN 102 10.15

 

5. Kamil Púček NEKA 48 4.78

 

Zvolení poslanci

Obecného zastupiteľstva obce Stráňavy:
platných hlasov 1005

p.č. Meno, priezvisko, titul Strana/nezávislý (NEKA) počet hlasov
1 Renáta Bernátová, Mgr. SMER-SD 637
2 Ing. Dušan Daňo SMER-SD 502
3 Slezáčková Jana SMER-SD 469
4 Kamil Púček NEKA 467
5 Viera Květoňová  SMER-SD 452
6 Patrik Ondák STAN 429
7 Pavol Brodňan SMER-SD 427
8 Mgr. Viera Jurčiová NEKA 392
9 Tomáš Kopřiva SNS 361

ďalšie poradie:

p.č. Meno, priezvisko, titul Strana/nezávislý (NEKA) počet hlasov
10 Karol Sládek NEKA 352
11 Ľubica Vaceková SMER-SD 298
12 Sláva Syrovátková STAN 295
13 Zuzana Lúčanová SNS 283
14 Jana Gajdošová NEKA 264
15 Ing. Rastislav Ripel SMER 264
16 Stanislav Turanec SNS 252

17

Milan Piovarčí SMER-SD 211

Predseda NR SR Andrej Danko Rozhodnutím (pdf) zo dňa 6.7.2018  vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí na sobotu 10. novembra 2018.

K 18.8.2018 má obec Stráňavy 1852 obyvateľov.

Na stiahnutie: Informácia pre voliča

Volebné obvody:  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 7.8.2018 (pdf) uznesením č. 32/2018 schválilo 9 poslancov obecného zastupiteľstva a jeden volebný obvod pre nasledujúce volebné obdobie 2018-2022 v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 10. novembra 2018.

Zapisovateľom miestnej volebnej komisie je:
Marta Reitšpísová, tel. 0907 385 336

emailová adresa na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie: stranavy@stranavy.sk

Zaregistrovaní kandidáti pre voľby do samosprávy 2018

26. 9. 2018
Miestna volebná komisia k voľbám do samosprávnych orgánov obcí, ktoré sa budú konať 10. novembra 2018, na svojom prvom zasadnutí 24.9.2014 preskúmala predložené kandidátne listiny a v zmysle § 18 Zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do samosprávnych orgánov samosprávy obcí:
§ 18
Vyhlásenie kandidatúry
Miestna volebná komisia uverejní spôsobom v mieste obvyklým najneskôr 35 dní predo dňom volieb zoznam zaregistrovaných kandidátov. V zozname sa uvedie meno a priezvisko, akademický titul, vek, povolanie kandidáta a názov politickej strany, ktorá kandidáta navrhla, alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta
a zaregistrovala týchto kandidátov

na starostu obce Stráňavy:

p.č. Meno, priezvisko, titul Vek Povolanie  Strana/nezávislý (NEKA)
1. Marián Duchoň, Ing. 40 úradník STAN
2. Viera Jurčiová, Mgr. 39

projektová manažérka

NEKA
3. Tomáš Kopřiva 37

SZČO, grafický dizajnér

SNS
4.

Jozef Papán, Ing.

64 starosta SMER-SD
5. Kamil Púček 50 strojár NEKA

na poslanca Obecného zastupiteľstva obce Stráňavy:
Volebný obvod č.1 - Stráňavy

p.č. Meno, priezvisko, titul Vek Povolanie Strana/nezávislý (NEKA)
1 Renáta Bernátová, Mgr. 49 učiteľka SMER-SD
2 Brodňan Pavol 52 živnostník SMER-SD
3 Daňo Dušan 47 zvárací inžinier SMER-SD
4 Jana Gajdošová 42 odborná referentka NEKA
5 Viera Jurčiová, Mgr. 39 projektová manažérka NEKA
6 Kopřiva Tomáš 37 SZČO, grafický dizajnér SNS
7 Květoňová Viera 53 zdravotná sestra SMER-SD
8 Zuzana Lúčanová 39
Slov. pošta, poštový zamestnanec
SNS
9 Ondák Patrik 44 elektromechanik STAN
10 Milan Piovarčí 40 manipulačný pracovník SNS
11 Púček Kamil 50 strojár NEKA
12 Ripel Rastislav, Ing. 40 konateľ SMER-SD
13 Karol Sládek 24 SZČO, kovovýroba NEKA
14 Slezáčková Jana 46 administrátorka SMER-SD
15 Sláva Syrovatková 34 vychovávateľka, učiteľka MŠ STAN
16 Stanislav Turanec 35 referát TPO, marketing SNS
17 Vaceková Ľubica 50 referentka spracovania faktúr SMER-SD

Prílohy

zoznam zaregistrovaných kandidátov - starostovia
zoznam zaregistrovaných kandidátov - poslanci
rozhodnutie_volby_samospráva
zápisnica OZ