Adresa na doručovanie

Adresa na doručovanie/zasielanie

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Ing. Jozef Papán, starosta

obce Stráňavy

volby@stranavy.sk

č. tel. 02/40 20 48 11 

Pozn.:

v zmysle Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. republiky č.  351/2019   Z. z. o vyhlásení volieb do Národnej Slovenskej republiky zo dňa 04.11.2019 je  lehota na utvorenie okrskových volebných komisií do 08. 01. 2020.