2022 - Komunálne voľby + voľby do VÚC

Účasť vo voľbách

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov 1556
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 1012
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 1008

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva

973

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti1)

995

starosta obce

Za starostu obce bol zvolený:

P.č. Meno a priezvisko Číslo kand. na hl. lístku Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, kt. kandidáta navrhla alebo nezávislý kandidát Počet platných hlasov
1. Branislav Štrba 3 Nezávislý kandidát 554

Ďalšie poradie:

P.č. Meno a priezvisko Číslo kand. na hl. lístku Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, kt. kandidáta navrhla alebo nezávislý kandidát Počet platných hlasov
2. Ing. Jozef Papán 2 Smer - sociálna demokracia 243
3. Ing. Jaroslav Ondák 1 Nezávislý kandidát 154
4. Stanislav Tvorík 4 Nezávislý kandidát 44

Poslanci obecného zastupiteľstva

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa volebných obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

Por. číslo

Meno a priezvisko kandidáta

Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kandidáta navrhla alebo nezávislý kandidát

Počet platných hlasov

1

Renáta Bernátová, Mgr.

SMER - sociálna demokracia

644

2

Radoslava Tomášová, RNDr.

Nezávislý kandidát

424

3

Jana Slezáčková

SMER - sociálna demokracia

408

4

Dušan Daňo, Ing.

SMER - sociálna demokracia

407

5

Eduard Vereš

Nezávislý kandidát

389

6

Pavol Brodňan

SMER - sociálna demokracia

370

7

Viera Květoňová

SMER - sociálna demokracia

347

8

Patrik Ondák

SMER - sociálna demokracia

287

9

Igor Pytel

Nezávislý kandidát

259

Počet zvolených žien: 4
Počet zvolených mužov: 5

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa volebných obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

Por. číslo

Meno a priezvisko kandidáta

Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kandidáta navrhla alebo nezávislý kandidát

Počet platných hlasov

10

Andrea Remeková, Ing.

Nezávislý kandidát

258

11

Zuzana Lúčanová

Nezávislý kandidát

246

12

Maroš Moravčík, PaedDr.

Nezávislý kandidát

244

13

Barbora Pršalová, Mgr.

Nezávislý kandidát

244

14

Marcela Čerňanová

NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

243

15

Angelika Moravčíková

NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

196

16

Jana Melová

NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

191

17

Peter Melo, Ing., DBA

Nezávislý kandidát

186

18

Sandra Vaceková, Bc.

NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

173

19

Viera Bulková, Mgr.

NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

154

20

Patrik Čerňan

NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

139

21

Vladimíra Štalmachová, Mgr.

DOMOV národná strana

100

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil 
rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. 
voľby do orgánov samosprávy obcívoľby do orgánov samosprávnych krajov
a určil rovnaký deň ich konania
na sobotu 29. októbra 2022.

Právne predpisy upravujúce voľby:

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb

Právne predpisy upravujúce voľby do orgánov samosprávy obcí

Právne predpisy upravujúce voľby orgánov samosprávnych krajov

Informácie pre voličov

Volebné okrsky: Obec Stráňavy má 1. volebný okrsok.

Kandidáti:

Informácie pre kandidátov:

Kontaktné údaje

Obec Stráňavy
Májová 336

013 25 Stráňavy
volby@stranavy.sk
041/500 56 75

Ostatné informácie 

https://www.minv.sk/?volby-a-referendum