Krst

Vybavenie krstu

Krst nahlasujú miestnemu farárovi rodičia dieťaťa (alebo jeden z nich) aspoň týždeň vopred.

Krstíme zvyčajne v nedeľu po sv. omši, prípadne v inom dohodnutom termíne.

Pred krstom (aspoň prvého dieťaťa) je potrebné na fare absolvovať krátke poučenie o tejto sviatosti a jej priebehu. Koná sa podľa dohody s rodičmi a krstnými rodičmi.

Krst sa má deťom udeľovať vo vlastnej farnosti (podľa skutočného pobytu). V inej farnosti možno krstiť jedine s vedomím vlastného farára, ak k tomu udelí povolenie, tzv. licenciu.

Krstu dospelých predchádza minimálne ročná príprava, tzv. katechumenát. Krstiť dospelých prináleží diecéznemu biskupovi počas slávenia Veľkonočnej vigílie v katedrále. Výnimku môže povoliť.

Krstným rodičom môže byť pokrstený katolík, ktorý už prijal Eucharistiu a sviatosť birmovania, je cirkevne sobášený, alebo je slobodný a žije sám. Ak niekto nespĺňa podmienky byť krstným rodičom, môže byť zapísaný ako tzv. svedok pri krste.