Klub turistov

Klub turistov a ochrancov prírody Stráňavy  

Občianske združenie, Klub turistov a ochrancov prírody Stráňavy je dobrovoľným združením občanov za účelom uspokojovania a rozširovania ich záujmov a potrieb, najmä v oblasti telesnej výchovy , športu a turistiky, ale aj v iných oblastiach spoločenského a kultúrneho života.

Vznik: 5. 12. 2002

Svoju činnosť začalo ustanovujúcim valným zhromaždením 21. 2. 2003.

Zakladajúcimi členmi prípravného výboru občianskeho združenia boli: 
Janka Barošincová, Štefan Ďurnek, Pavol Majtán, JUDr. Marián Novák.

Predstavenstvo OZ:
Ján Vavrík, Ján Remek, Danka Oščiatková, Róbert Oščiatka, František Zajac.

Kontakt: 041/5966077

Plán 2024

Plán 2024

Plán podujatí 2024 Typ: PDF dokument, Velkosť: 159.36 kB