Navigácia

Obsah

Finančná komisia rieši viactročný rozpočet obce, plnenie finančných plánov, hospodárenie obce v súlade so zákonmi SR

 

Zloženie :

Predseda Mgr. Renáta Bernátová
 
člen Ing. Dušan Daňo
člen Ing. Marián Duchoň
člen Anna Jasenovcová
člen Ing. Emília Krajčíková
člen Pavol Brodňan
člen Igor Pytel