Finančná komisia

Finančná komisia rieši viactročný rozpočet obce, plnenie finančných plánov, hospodárenie obce v súlade so zákonmi SR.

Zloženie

Predseda: Mgr. Renáta Bernátová

člen: Ing. Dušan Daňo

člen: Ing. Marián Duchoň

člen: Anna Jasenovcová

člen: Ing. Emília Krajčíková

člen: Pavol Brodňan

člen: Igor Pytel

člen: RNDr. Radoslava Tomášová