Kultúrno-sociálna komisia

Kultúrno-sociálna komisia rieši zabezpečenie podujatí v obci a sociálne prípady občanov.

Zloženie

Predseda: Viera Květoňová

člen: Marta Reitšpísová

člen: Ing. Marián Duchoň

člen: Jana Slezáčková

člen: Katarína Pytlová

člen: RNDr. Radoslava Tomášová

člen: Eduard Vereš