Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11. 4. 2019

Kúpna zmluva

4/2019

400,00 EUR štyristo eúr

Krivošík Roman

Obec Stráňavy

22. 3. 2019

Zmluva o kontrolnej činnosti

511/0319

250,00 EUR dvestopäťdesiat eúr

Miroslav Jančařík

Obec Stráňavy

22. 2. 2019

Zmluva č. 13/2019

13/2019

10,00 EUR desať eúr

SEVAK, Bôrická cesta 1960, 1057 Žilina

Obec Stráňavy

22. 2. 2019

Nájomná zmluva č. 379/2018

379/2018

10,00 EUR desať eúr

Urbariát pasienkov a lesa, pozemkové spoločenstvo Stráňavy

Obec Stráňavy

21. 12. 2018

Zmluva

3/2018

0,00 EUR

RIV, Okružná 125, 01325 Stráňavy

Obec Stráňavy

26. 9. 2018

Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy

219/2018

10,00 EUR deať eur

SEVAK, Bôrická cesta 1960, 1057 Žilina

Obec Stráňavy

26. 9. 2018

Dodatok č. 1

1/2018

Neuvedené

Žofia Ondáková

Obec Stráňavy

29. 6. 2018

Zmluva o dielo

1-2018

1 157,40 EUR Tisícstopäťdesiatsedem eur a 40 centov

STOP LUP, s.r.o., V. Spanyola 23, 01001 Žilina

Obec Stráňavy

19. 6. 2018

Kúpna zmluva

2/2018

710,00 EUR sedemstodesať eúr

Žofia Ondáková

Obec Stráňavy

2. 1. 2018

Rámcová zmluva

1/2018

30 000,00 EUR Tridsať tisíc

RIV, Okružná 125, 01325 Stráňavy

Obec Stráňavy

3. 4. 2017

Nájom nebytových priestorov

-

Neuvedené

Mydlová Veronika

Obec Stráňavy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 101-111 z 111