About us

about us

O obci

 

Pečať obce The first written mention of the village is from 1356 called ZTRANY. The name of the village has changed. In 1483 STRÁNYAWA, r. 1520 STRÁNAWY and in 1920 already STRÁŇAVY. In the past, the village had a coat of arms with the theme 'Goose grazing on the arm'. The design for our coat of arms was based on this "a silver goose standing in a blue shield on a high green arm in front of a golden bush".


 

The primary school has equipped classrooms, a gym, a school canteen and a club. The kindergarten is equipped with a playground and a transport playground. Soccer stadium with grandstand, changing rooms and other buildings.

In the village there is a newly built Roman Catholic church dedicated to the Virgin Mary of the Seven Sorrows.

The village pays a lot of attention to tourism. Stráňavy is interesting for tourists all year round due to the thermal swimming pool, ski lift and hiking opportunities.

 

Pamiatky

Pamätník víťazstva I. čs. armádneho zboru

Polom - Javoriny Polom Javoriny Polom Javoriny 

Počas II. svetovej vojny prebiehali najväčšie boje medzi fašistickými vojskami a I. čs. armádnym zborom v dňoch 11.-26. apríla 1945. Na počesť padlým bol na vrchu Polom postavený Pamätník víťazstva I. čs. armádneho zboru, slávnostne odhalený v roku 1961. Autorkou reliéfu je akad. sochárka Ludmila Cvengrošová. V dôsledku ťažby vápenca bol tento pamätník v roku 1986 premiestnený na neďaleký vrch Javoriny.

Pamätník oslobodenia

Pamätník oslobodenia Pamätník oslobodenia Pamätník oslobodenia

V obci pred kultúrnym domom v roku 1970 odhalili Pamätník oslobodenia. Jeho autormi boli ing. arch. I. Meliš a akad. sochár S. Bíroš.

Múzeum Malofatranskej operácie

Pamätník oslobodenia Múzeum múzeum 

Za obcou je múzeum so stálou expozíciou Malofatranskej operácie. Budova múzea pôvodne slúžila ako hájovňa. Po rekonštrukcií a výstavbe interiérov pre múzeum bolo v roku 1976 otvorenie „Muzeálnej expozície Malofatranskej operácie“.

Požiarny dom

Dokončený v roku 1933. Slúžil ako zbrojnica a strážnica, poschodie slúžilo ako spoločenská miestnosť pre divadlá, zábavy a pod. Neskôr bol rekonštruovaný (zdvihnutá svetlá výška garáží. V súčasnosti slúži požiarnikom a na poschodí je jedna miestnosť prenajatá na podnikateľské účely.
Kostol sedembolestnej Panny Márie

Kostol

Kostol   Kostol   Kostol  

V roku 1993 bola dokončená novostavba kostola. 16.12.1993 Ján Chryzostom kardinál KOREC posvätil nový kostol zasvätený sedembolestnej Panne Márii v Stráňavách. Základný kameň kostola posvätil sv. Otec Ján Pavol II. pri svojej návšteve v Bratislave dňa 22.4.1990.