Farnosť Stráňavy

 

 

 
Farnosť Stráňavy

Farnosť Stráňavyv vznikla 1.7.2012 oddelením od farnosti Strečno. K farnosti Stráňavy bola od 1. júla 2012 pričlenená filiálka Mojšová Lúčka.

Farský úrad Stráňavy má zriadenú pevnú linku, na ktorú môžete volať prípadne nechať svoj odkaz.

041/5966266

 

FOTOGALÉRIA FARNOSTI

     

FARSKÉ  OZNAMY: Šestnásta nedeľa cez rok “B“               21.7.2024
 

 


 Deň

 Stráňavy

 Mojšova Lúčka

 Liturgický kalendár

 Pondelok
 22.7.

 

 

 

Sv. Márie Magdalény
sviatok

 Utorok
 23.7.

 

 

 

Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy - sviatok

 Streda
 24.7.

18.00
na úmysel

 

 

féria

 Štvrtok
 25.7.

 

 

 

Sv. Jakuba, apoštola
sviatok

 Piatok
 26.7.

 

 

 

Sv. Joachima a Anny, rodičov
Panny Márie  - spomienka

 Sobota
 27.7.

 

 

 

Sv. Gorazda a spoločníkov
spomienka

 

 Nedeľa
 28.7.

 

10.00
poďakovanie za dar života pri životnom jubileu Tomáša s prosbou za zdravie, božiu pomoc a ochranu jeho rodiny

 

7.15

 

Sedemnásta nedeľa cez rok „B“

 

     

Ako vybaviť :

Svadba krst pohreb
SOBÁŠ KRST POHREB

 

kostol

Kostol Stráňavy

Stráňavskému kostolu Sedembolestnej Panny Márie dominuje veľká drevená socha Piety. Bočné steny kostola zdobia v rovnakom štýle zhotovené výjavy krížovej cesty.

Prvým správcom farnosti Stráňavy sa stal Mgr. Pavol Hrvol. 14. júna 2013 diecézny biskup Mons. Tomáš Galis posvätil základný kameň a stavebný pozemok pod farskú budovu. V júli 2013 sa stala jej výstavba. Farská budova je domov pre všetkých, bude slúžiť okrem bývania správcu farnosti pre rozličné stretnutia mládeže a detí, dospelých, pre rôzne náuky: krstné, manželské, birmovanecké, plánuje sa zriadiť aj farská knižnica.

Farská budova je financovaná zo zbierok a darov ľudí a z darov obce Stráňavy a Urbárskeho spoločenstva.

     

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Stráňavy
013 25 Stráňavy
E-Mail: stranavy@fara.sk
Tel.: 041/5966266
Číslo účtu: SK25 0900 0000 0050 3030 8973

     

Užitočné stránky