Záhradkári

Textový editor

znak

Vznik a činnosť ZO SZZ č.28-20 v Stráňavách.

Základná organizácia ovocinárov a záhradkárov v Stráňavách vznikla v šesťdesiatych rokoch, pravdepodobne v r.1957. Dňa 16.5.1965 sa konala ustanovujúca členská schôdza v Stráňavách a naša základná organizácia oficiálne vstúpila do Československého ovocinárskeho a záhradkárskeho zväzu. Prvým predsedom novozaloženej ZO ČSOZS  bol Daňo Matúš a tajomník Pavlík Jozef. Ďalej nasledovali predsedovia Tabaček Pavol, Cetera Adolf, Ondák Anton, Ondák Leopold, Machala Rudolf, Púček Jozef, Chovančík Pavol a Harmečko Pavol. ZO sa celkom úspešne rozvíjala a v roku 1986 mala až 60 členov. Aktuálny počet členov našej ZO je 41. Členská základňa sa stabilizovala a záujem o členstvo mierne stúpa, čo by mohlo byť predzvesťou nového rozvoja záhradkárstva v našej obci. Výhody členov ZO od vzniku po rok 1989 sa mierne líšia od výhod v súčasnej dobe. Kým do roku 1989 mali členovia ZO zľavy na hnojivá, ovocné stromčeky, záhradkárske náradie a podobne, dnes si členovia za tieto produkty musia zaplatiť plnú sumu. Výnimkou sú zľavnené vstupenky na výstavy usporiadané v spolupráci s RV SZZ . Vo svojich začiatkoch si ZO na svoju činnosť zarábala najmä brigádnickou činnosťou napr. vykášaním okolo ciest, sadením stromčekov, brigádou na stavbe telocvične a pod. Neskôr to bolo organizovanie zábav, zber železného šrotu a  brigádnická činnosť v spolupráci s obecným úradom. V súčasnosti  brigády pri čistení potoka, rezaní, výzdobe a stavaní symbolického mája. ZO organizuje zájazdy na rôzne výstavy a kultúrno spoločenské podujatia, posedenie pri guláši. No hlavnou akciou je každoročná výstava ovocia a zeleniny. Všetky tieto aktivity sa konajú vďaka úzkej spolupráci s obecným úradom v Stráňavách.

Dňa 4.7.2020 sa konala VČS ZO SZZ spojená s voľbou nového výboru, ktorý pracuje v zložení:

Predseda: Juraj Tavač

Tajomník: Viera Květoňová

Hospodár: Stanislav Ondák

Člen výboru: Pavol Harmečko

Člen výboru: Vendelín Púček

Kontrolná a revízna komisia

Predseda KRK:  Mária Tabačková

Člen KRK: Mária Púčková

Člen KRK: Vratislav Grochal

Kontakt: t.č: predseda 0903 552 585                                                        

ROK 2024

Plán hlavných úloh na rok 2024.

Výbor ZO SZZ v Stráňavách zorganizuje v roku 2024 nasledovné podujatia.

1.  2 marca sa bude konat VČS.                                                                                          

  2.  V  marci  uskutočníme  brigádu  vo  farskej  záhrade  pri  jarnom  reze ovocných drevín,natieraní stromov,hrabaní lístia a zhotovení dreveného kompostéru.

  3.  V mesiaci apríl v  spolupráci  s  obecným úradom zorganizujeme brigády                    

       pri zrezaní a stavaní  symbolického mája.

  4.  V mesiaci apríl zorganizujeme zájazd podľa aktuálnej ponuky – Gardenia 

       Nitra, Záhradkár Trenčín, Floria  Kroměříž.                                                              

  5.  30 apríla v spolupráci s obecným úradom zabezpečíme stavanie mája.                                                                

  6.  31 mája zorganizujeme váľanie mája.

  7.  V mesiaci jún, júl uskutočnime zájazd podľa aktuálnej ponuky. 

  8.  V mesiaci júl sa bude konať posedenie členov a hostí pri guľáši.

  9.  V auguste zorganizujeme stretnutie so záhradkármi z Fričovíc.

10.  V  septembri  počas  konania  „Stráňavských hodov“  zriadime  stánok   

       s občerstvením (ale len ak bude ochota ostatných členov).

11.  Od 21.9. do 22.9.  v  spolupráci  s  obecným  úradom,  základnou  a  

       materskou  školou zorganizujeme výstavu  ovocia a zeleniny.

12.  V októbri  sa  zúčastníme zájazdu podľa aktuálnej ponuky - Stupava na 

      „Dni Zelá“,.

13.  V  mesiaci  november  po dohode  s vedením základnej školy a obecným 

       úradom zorganizujeme brigádu pri zrezaní ovocných stromov v školskej

       záhrade.

Rok 2023

Rezanie, dovoz a čistenie mája

13

Zájazd na záhradkársky veľtrh v Trenčíne a návšteva pútnického miesta ne vrchu Budkov dňa 15.4.2023.

12345

Brigáda vo farskej záhrade pri zimnom reze, natieraní ovocných stromov a hrabaní trávy dňa 18.3.2023.

1

2345678

Posedenie pri guľaši dňa 22.7.2023

1

2

3

4

Zájazd "Slovácky rok" Kyjov Buchlovice dňa 12.8.2023

1

2

3

4

567

1

Dožinky Polanka Wielka dňa 27.8.2023

1

2

Stráňavské Hody dňa 16.9.2023

1

Výstava ovocia a zeleniny spojená s výstavou výtvarných prác žiakov materskej a základnej školy dňa 23.9.2023. Vystúpenie FS Rozsutec.

Vyhodnotenie súťaže o najkrajšie jablko roka členov ZO SZZ.

 Súťaže o najkrajšie jablko roka sa zúčastnilo 12 členov. Do hlasovania sa zapojilo

 190  účastníkov  výstavy.  Hlasovacie  lístky  boli  zrátané  a  vyhodnotené  členmi 

  P. Jasenovcom, V. Květoňovou a S. Ondákom.

 1. miesto a 65 hlasov získalo jablko RUBINOLA - pestovateľ Juraj Tavač

 2. miesto a 26 hlasov získalo jablko SONATE - pestovateľ Ladislav Hreus

 3. miesto a 20 hlasov získalo jablko RUBÍN - pestovateľ Ľubica Bulková

23

4

56789

1

Brigáda vo farskej záhrade. Sadenie ovocných stromčekov dňa 21.10.2023

1

234678

 Rok 2023 sa pomaly blíži ku svojmu koncu. Mesiac december sa v každom z nás nesie v znamení Vianoc. Hodnotíme celý rok, bilancujeme a dávame si predsavzatie do Nového roku. Rada by som Vás oboznámila s činnosťou základnej organizácie ovocinárov a záhradkárov v Stráňavách v roku 2023. Svoju činnosť vždy začíname v marci výročnou členskou schôdzou. Zhodnotíme činnosť organizácie za predošlý rok a prediskutujeme čo nás všetko čaká. Nielen práca a brigády, ale aj výlety a zábava. Brigáda vo farskej záhrade v polovici marca bola rozcvička pre plné nasadenie do našich záhrad. Vyhrabali sme starú trávu, urobili zimný rez ovocných drevín a rovnako dreviny ponatierali. Na jar sme sa zúčastnili Záhradkárskeho veľtrhu v Trenčíne. Odborným garantom veľtrhu je Slovenský zväz záhradkárov a Slovenský zväz včelárov. Okrem možnosti nakupovania si rôznych priesad zeleniny, ovocných stromčekov, byliniek, skalničiek, kvetov, sme si pozreli aj praktické ukážky - strihanie a ošetrovanie ovocných drevín v podaní popredných slovenských odborníkov – pán prof. Hričovský, Ing. Jakubek a Ing. Čurda (moderátor relácie Nová záhrada). Cestou domov z Trenčína, sme zavítali na horu Butkov. Na konci mesiaca apríl sa venujeme príprave symbolického mája. Podieľame sa na zrezaní a očistení „mája“, jeho ozdobení a aj samostatnom postavení na námestí pred kultúrnym domom. Rovnako na konci mesiaca, máj „váľame“. Pravidelne sa v lete stretávame pri varení gulášu. Naše žienky napiekli domáce koláče aj slané dobroty, chlapi navarili vynikajúci guláš. V auguste sme sa vybrali na výlet autobusom na festival Slovácky rok v Kyjově 2023. Cestou sme sa zastavili v Buchloviciach. V skleníkoch zámku Buchlovice prebiehala výstava fuchsií. Poprechádzali sme sa v zámockom parku, ktorý je známy svojou zbierkou rododendronov, exotických a vzácnych drevín. Priamo v centre Buchlovíc sme zavítali aj do záhradníctva, ktoré sa zaoberá dovozom a pestovaním olivovníkov. Pokračovali sme na Slovácky rok do Kyjova – najstarší národopisný festival v Českej republike. Videli sme najväčšiu prehliadku krojov zo 45 obcí regiónu, ľudové remeslá, ochutnali vínko z 20 vinárstiev Kyjovskej vinárskej oblasti. Mesiac september v našej obci patrí Stráňavským hodom. Stánok s občerstvením mala tento rok počas hodov aj naša organizácia. Pre nás záhradkárov je v septembri dôležitá naša výstava ovocia a zeleniny. Konala sa v dňoch 23. a 24.09.2023. Okrem zeleniny a ovocia, ktoré doniesli nielen naši členovia, ale aj obyvatelia obce, dotvorili atmosféru výstavy výtvarné práce detí z materskej školy a žiakov zo základnej školy. Návštevníkov priamo pri vstupe vítali dve húsky, symbol obce Stráňavy. Počas výstavy bola možnosť ochutnať domácu pálenku, sladké aj slané dobroty. Najmladší „členovia“ nášho združenia sa rozhodli zabaviť najmenších účastníkov výstavy v detskom kútiku. Tohtoročná téma bola gazdovstvo – maľovali sme zvieratká, zeleninu, jabĺčka na stromy, do včelieho úľa sme vyrábali včielky. Hrali hry. V sobotu priebeh výstavy spestrilo vystúpenie folklórneho súboru Rozsutec. V nedeľu sme výstavu ukončili sčítaním výsledkov hlasovania o najkrajšie jablko. Naše práce sme ukončili jesennou výsadbou ovocných stromov vo farskej záhrade. Rok 2023 ubehol veľmi rýchlo. Rada by som na záver poďakovala za spoluprácu Obecnému úradu v v Stráňavách a všetkým tým, ktorí pomáhajú organizácii príspevkom 2% z dane. Do nového roku 2024 dovoľte mi popriať Vám viac krajších dní ako tých horších, viac lásky ako nenávisti, viac hojnosti a radosti ako smútku a trápenia. Nový rok 2024 nech je rokom zdravia a radosti.

Mgr. Petra Kasanická

Rok 2022

Rezanie mája 2022

1

Zájazd výstavisko Trenčín + Skalka N/Váhom

1

23

Stavanie mája 2022

1

23

4567

Banská Štiavnica a Svetý Anton 2022

12345 

Posedenie pri guľáši 2022

1234667 

Radvanský jarmok B.Bystrica

1234

Výstava ovocia a zeleniny 2022

123567890

Výtvarná súťaž Základná škola

123

Výlet na Duklu

1

2

3

4

6

6

Brigáda na MŠ

1

2

3

4

5

6

78

Posedenie pri guľaši júl 2021

1

2

3

4

5

Stavanie mája 2021

1

4

 2

 2356

Stavanie mája 2019

1

43

2

5

Výstava ovocia a zeleniny 2019

1

2

3

45

   Budišov 2019

1

234

   Fričovice 2019

1

23

5

5

   Posedenie pri guľáši 2019

1

Kalvária vrch Budkov 2019

3

4

12

Stavanie mája 2018

1

23

55

34

Brigáda - čistenie potoka 2019

1

2

3

Výstava ovocia a zeleniny 2018

1

4

23

45

Agrokomplex Nitra 2017

2

1

43

Dni zelá Stupava 2017

1

2

3

4

Výstava ovocia a zeleniny 2017

1

1

25

35

Stavanie mája 2016

1

12

Polanka Wielka 2016

12

Výstava ovocia a zeleniny 2016

1

32

44

Pisarzowice 2015

1

23

35

Stráňavské hody 2015

12

34

Výročná členská schôdza 2012

5

12

34

Výstava Trenčín 2011

1

2

43

Pisarzowice 2011

5

12

34

Grilovanie 2011

12

34

Návšteva záhradkárov z Fričovíc 2011

1

23

45

Svatobořice 2011

123

Fričovice zábava 2011

1234

Flora Olomouc 2010

1

23

45

Výstava ovocia a zeleniny Fričovice 2010

1

42

34

Pezinok 2008

1

12

24

Výstava ovocia a zeleniny 2006

1

24

35

67