Zastupiteľstvo 2010-2014

V roku 2010 prebehli v obci komunálne voľby, na ktorých sa zúčastnilo 631 občanov (42,26 % z celkového počtu voličov - 1493).

Vo voľbách na poslancov do obecného zastupiteľstva bolo platných 601 hlasov. Občania zvolili týchto poslancov.

Ladislav Barošinec
Barošinec Ladislav
zástupca starostu obce
(393 hlasov - 65,39 %)

Kamil Púček

Kamil Púček
poslanec
(377 hlasov - 62,72%)

Jaroslav Ondák

Ing. Jaroslav Ondák
poslanec
(360 hlasov - 59,90%)

Ignác Bačinský

Ignác Bačinský
poslanec
(344 hlasov - 57,24%)

Janka Slezáčková

Janka Slezáčková
poslankyňa
(323 hlasov - 53,74%)

Dušan Daňo

Ing. Dušan Daňo
poslanec
(318 hlasov - 52,91%)

Pavol Brodňan

Pavol Brodňan
poslanec
(286 hlasov - 47,59%)

Patrik Ondák

Patrik Ondák
poslanec
(273 hlasov - 45,42%)

Renata Danišová

Bc. Renáta Danišová
poslankyňa
(263 hlasov - 43,76%)