Obecné zastupiteľstvo 2022-2026

29.10.2022 prebehli v obci komunálne voľby, na ktorých sa zúčastnilo 1012 občanov (65,03 % z celkového počtu voličov - 1556).

Vo voľbách na poslancov do obecného zastupiteľstva bolo platných 973 hlasov. Občania zvolili týchto poslancov.

Renáta Bernátová
Renáta Bernátová
zástupca starostu obce
(644 hlasov - 66,19 %)

dummy
RNDr. Radoslava Tomášová
poslanec
(424 hlasov - 43,58%)

Janka Slezáčková
Janka Slezáčková
poslankyňa
(408 hlasov - 41,93%)

Dušan Daňo
Ing. Dušan Daňo
poslanec
(407 hlasov - 41,83%)

Vereš Eduard
Eduard Vereš
poslanec
(389 hlasov - 39,98%)

Pavol Brodňan
Pavol Brodňan
poslanec
(370 hlasov - 38,03%)

Viera Květoňová
Viera Květoňová
poslankyňa
(347 hlasov - 35,66%)

Patrik Ondák

Patrik Ondák
poslanec
(287 hlasov - 29,50%)

dummy
Igor Pytel
poslanec
(259 hlasov - 26,62%)