Zastupiteľstvo 2014-2018

V roku 2014 prebehli v obci komunálne voľby, na ktorých sa zúčastnilo 997 občanov (64,03 % z celkového počtu voličov - 1557).

Vo voľbách na poslancov do obecného zastupiteľstva bolo platných 979 hlasov. Občania zvolili týchto poslancov.

Ladislav Barošinec
Barošinec Ladislav
zástupca starostu obce
(341 hlasov - 34,83 %)

3.11.2018 nás navždy opustil

Viera Jurčiová

Viera Jurčiová
poslaňkyňa
(315 hlasov - 32,18%)

od 10.4.2018

Kamil Púček

Kamil Púček
poslanec
(400 hlasov - 40,86%)

Dušan Daňo

Ing. Dušan Daňo
poslanec
(396 hlasov - 40,45%)

Janka Slezáčková

Janka Slezáčková
poslankyňa
(390 hlasov - 39,84%)

Tomáš Kopřiva

Tomáš Kopřiva
poslanec
(387 hlasov - 39,53%)

Viera Květoňová

Viera Květoňová
poslankyňa
(348 hlasov - 35,55%)

Patrik Ondák

Patrik Ondák
poslanec
(329 hlasov - 33,61%)

Pavol Brodňan

Pavol Brodňan
poslanec
(316 hlasov - 32,28%)

 

 

Branislav Štrba

Branislav Štrba
poslanec
(412 hlasov - 42,08%)

do 30.3.2018 - vzdal sa mandátu