Stavebno-bytová komisia

Stavebno bytová komisia rieši drobné stavby v obci a prideľovanie bytov v nájomnej bytovke, kontroluje splnenie podmienok pri uzatváraní nájmov.

Zloženie

Predseda: Ing. Stanislava Berzáková

člen: Patrik Ondák

člen: Ing. Marián Duchoň

člen: Igor Pytel

člen: Pavol Brodňan

člen: Ing. Dušan Daňo

člen: Jana Slezáčková