KOVP a životné prostredie

Komisia pre ochranu verejného poriadku a životné prostredie rieši spory občanov, poškodzovanie životného prostredia ....

Zloženie

Predseda: Ing. Dušan Daňo

člen: Marta Reitšpísová

člen: Mgr. Renáta Bernátová

člen: Eduard Vereš

člen: Pavol Brodňan

člen: Igor Pytel

člen: RNDr. Radoslava Tomášová