Navigácia

Obsah

Aktuality

24.06.2022

VOĽBY do orgánov samosprávy a samosprávnych krajov

Všetky informácie nájdete na stránke ministerstva vnútra https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

Detail

23.06.2022

Oznam - stavebný úrad

Dňa 27.06.2022 až 01.07.2022 bude stavebný úrad zatvorený / vrátane podateľne / . V prípade potreby je možné nové žiadosti, doplnenia a pod. podať priamo na Obecných úradoch jednotlivých obcí alebo zaslať poštou. Ďakujeme za pochopenie.

Detail

07.06.2022

Návrh územného plánu

Dôvodom obstarávania územného plánu obce je potreba získania aktuálneho základného nástroja územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie so zameraním na rozvoj funkcie bývania, občianskeho vybavenia, rekreácie a športu v katastrálnom území obce.

Detail