Navigácia

Obsah

Aktuality

17.04.2019

Hromadná vakcinácia psov proti BESNOTE

MVDr. Branislav Bajužík oznamuje čas hromadnej vakcinácie psov proti BESNOTE

Detail

12.04.2019

Ponuka na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Stráňavy formou priameho nájmu.

Obec Stráňavy v súlade so zákonom NR SR č. 507/2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, vyhlasuje ponuku na prenájom následných nebytových priestorov vo vlastníctve obce formou priameho prenájmu :

Detail

12.04.2019

Vyšli Stráňavské zvesti 1/2019

Vyšli Stráňavské zvesti 1/2019

Detail

05.04.2019

Veľkoobjemový zber

Pripravujeme veľkoobjemový zber.

Detail

03.04.2019

zápis o prijatie dieťaťa do materskej školy

Riaditeľka materskej školy oznamuje, že zápis o prijatie dieťaťa do materskej školy bude od 01.04.2019 do 17.04.2019

Detail

Úradná tabuľa