Stavebné úpravy objektu obecného úradu v Stráňavách

Stavebné úpravy objektu obecného úradu v Stráňavách

Stavebné úpravy objektu obecného úradu v Stráňavách

„Európsky fond regionálneho rozvoja“

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Obec Stráňavy realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorého predmetom je rekonštrukcia a modernizácia budovy Obecného úradu v Stráňavách s cieľom zníženia spotreby energie na zabezpečenie prevádzky budovy.

Názov projektu: Stavebné úpravy objektu Obecného úradu v Stráňavách - zníženie energetickej náročnosti

Hlavný cieľ projektu

Cieľom projektu je: znížiť energetickú náročnosť budovy a priblížiť ju k súčasným energetickým štandardom kladeným na administratívne budovy

Maximálna výška NFP: 441 212,52 €

Webové sídlo RO: www.op-kzp.sk

Webové sídlo SO: www.mhsr.sk, www.siea.sk

Webové sídlo CKO: www.partnerskadohoda.gov.sk

Dátum vloženia: 29. 4. 2024 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 29. 4. 2024 13:50
Autor: Správca Webu