Navigácia

Obsah

Aktuality :

11.03.2023

Zber nebezpečného odpadu 1

Zber nebezpečného odpadu

Firma T+T,a.s. Žilina organizuje zber nebezpečného odpadu.

Detail

11.03.2023

Zber veľkoobjemového odpadu 1

Zber veľkoobjemového odpadu

Firma T+T, a.s. Žilina organizuje v našej obci veľkoobjemový zber do kontajnerov. 17. - 21.apríl 2023

Detail

06.03.2023

Elektrozber 1

Elektrozber

Firma Ekoray organizuje v našej obci zber nepotrebných a nefunkčných spotrebičov

Detail

23.02.2023

Justičná 1

Zamestnaj sa v justičnom zbore

Možnosť zamestnať sa v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Žilina, a teda uchádzať sa o prijatie do služobného pomeru príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Detail

21.02.2023

Separovanie

Miera separovania v roku 2022

Zverejnili sme mieru separovania v roku 2022

Detail

01.02.2023

"Dobrá vec pre obec".

"Dobrá vec pre obec".

10 projektov pre lepší život v obci.

Detail

31.01.2023

Platobný terminál na OcÚ Stráňavy

Platobný terminál na OcÚ Stráňavy

Okrem platby v hotovosti a bankového prevodu, môžu fyzické a právnické osoby platiť už aj bezhotovostne cez platobný terminál.

Detail

29.01.2023

Kalendár kultúrno - spoločenských podujatí na rok 2023.  2

Kalendár kultúrno - spoločenských podujatí na rok 2023.

Tradičné aj nové eventy v roku 2023.

Detail

16.11.2022

Kúpalisko

VEREJNO-OBCHODNÁ SÚŤAŽ

podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka a § 9a ods. 1 písm. a) ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na: „Prenájom kúpaliska a ubytovacieho zariadenia“

Detail

Úradná tabuľa

Obec Stráňavy

StranavyObec Stráňavy leží pod vrchom Polom, na rozhraní Žilinskej pahorkatiny a Lúčanskej Malej Fatry. Cez obec preteká Stráňavský potok a potok Hýrov, prameniace pod Minčolom (1 364 m n. m.) v závere stráňavskej doliny.
V obci sa nachádza termálne kúpalisko. Teplota vody je 24 - 26°C. Na vrchu Polom stojí pamätník ako spomienka na ťažké boje počas II. svetovej vojny s vyhliadkou na celú žilinskú kotlinu. Horskí cyklisti obľubujú starú cestu na Polom, vedúcu stráňavskou dolinou s výskytom krasových úkazov. V blízkosti obce sa nachádza expozícia obce Stráňavy a ukončenia II. svetovej vojny.