Zverejnenie kandidátov do VÚC Žilina

Kandidáti na predsedu Žilinského samosprávneho kraja 
1. Katarína Boková, 40 r. referentka oddelenia exportu Turčianske Kľačany Slovenské hnutie obrody
2. František Drozd, 62 r. SZČO Čadca Kotlebovci - ľudová strana naše Slovensko
3. Igor Choma, Ing., 58 r. manažér, výkonný riaditeľ Žilina Smer ‐ sociálna demokracia
4. Igor Janckulík, Bc., 54 r. podpredseda samosprávneho kraja Krušetnica Kresťanskodemokratické hnutie, Dobrá voľba a umiernení, Slovenská národná strana
5. Erika Jurinová, Ing., 51 r. predsedníčka samosprávneho kraja Nižná Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sme rodina, Za ľudí, Demokratická strana, Ods ‐ občianski demokrati Slovenska, Šanca, Občianska konzervatívna strana, Sloboda a solidarita
6. Marián Murín, 55 r. starosta obce Mútne nezávislý kandidát
7. Peter Slyško, 39 r. manažér Rajecké Teplice Hlas - sociálna demokracia
8. Andrea Starinská, Mgr., 45 r. mediátorka Kysucké Nové Mesto Národná koalícia / nezávislí kandidáti 
9. Miroslav Urban, MUDr., 49 r. poslanec parlamentu Štiavnička Republika
10. Daniela Zemanová, 56 r. učiteľka Žilina Hnutie občan národ spravodlivosť

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja (393.19 kB)

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja 

Zoznam miest a obcí patriacich do jednotlivých volebných obvodov (341.25 kB)

oznámenie o počte poslancov vo volebných obvodoch (412.37 kB)

 

Žilina - volebný obvod č. 11

Vo volebnom obvode sa volí 13 poslancov.

1. Jozef Augustín, JUDr., PhD., LL.M., 40 r. právnik Žilina Kresťanskodemokratické hnutie, Dobrá voľba a umiernení
2. Martin Babčan, Mgr., 42 r. vedúci oddelenia expedície Jasenové nezávislý kandidát
3. Janka Bačíková, Mgr., 52 r. hlavná odborníčka zdravotnej starostlivosti Žilina Smer - sociálna demokracia
4. Beáta Badibangová, 51 r. zástupkyňa starostu Strečno Skúsme to inak, Sloboda a solidarita, Občianska konzervatívna strana
5. Silvia Bakkery, PhDr., 44 r. riaditeľka televízie Žilina Republika
6. Martin Barčík, Mgr., 49 r. manažér Žilina Spolu - občianska demokracia
7. Veronika Barčíková, Ing., 38 r. geodetka Žilina Kresťanskodemokratické hnutie, Dobrá voľba a umiernení
8. Ľubomír Bechný, Ing., 59 r. publicista a fotograf Žilina nezávislý kandidát
9. Barbora Birnerová, Ing., PhD., 45 r. zástupkyňa primátora Žilina Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sme rodina, Za ľudí, Demokratická strana, Ods - občianski demokrati Slovenska, Šanca
10. Darina Bobáňová, Ing., 59 r. stavebná inžinierka Žilina Kresťanskodemokratické hnutie, Dobrá voľba a umiernení
11. Miroslav Bobčík, Ing., 58 r. vedúci koordinačného strediska integrovaného záchranného systému Žilina Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sme rodina, Za ľudí, Demokratická strana, Ods - občianski demokrati Slovenska, Šanca
12. Denis Cáder, Mgr., 31 r. živnostník Žilina nezávislý kandidát
13. Peter Cibulka, Mgr., 40 r. učiteľ Žilina nezávislý kandidát
14. Jozef Cisarik, Ing., 54 r. ekonóm Žilina Spolu - občianska demokracia
15. Karol Čepec, 44 r. zástupca riaditeľa centra voľného času Žilina nezávislý kandidát
16. Jozef Dávidík, 56 r. starosta Terchová nezávislý kandidát
17. Martin Decký, prof., Dr., Ing., 55 r. vysokoškolský profesor Dolný Hričov Kresťanskodemokratické hnutie, Dobrá voľba a umiernení
18. Peter Dobeš, RNDr., 65 r. poslanec národnej rady Rajecké Teplice Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sme rodina, Za ľudí, Demokratická strana, Ods - občianski demokrati Slovenska, Šanca
19. Dušan Dobšovič, Ing., 51 r. daňový poradca Žilina Smer - sociálna demokracia
20. Božena Dubecová, 53 r. samostatná referentka Žilina Hnutie občan národ spravodlivosť
21. Miriam Ďuračková, PhDr., 50 r. zdravotnícka manažérka, vedúca sestra Konská Hlas - sociálna demokracia
22. Dušan Ďurčo, Mgr., 52 r. IT manažér Strečno Slovenská národná strana
23. Zuzana Ďurčová, Mgr., 35 r. sociálna pracovníčka Nezbudská Lúčka Slovenská národná strana
24. Jaroslav Ďuriš, Ing., 37 r. plánovač výroby Žilina Socialisti.sk
25. Peter Durmis, MUDr., 54 r. lekár Žilina nezávislý kandidát
26. Jana Filipová, Mgr. et. Mgr., 40 r. riaditeľka krajského centra nepočujúcich Žilina Hlas - sociálna demokracia
27. Peter Funtík, Ing., 53 r. programátor Svederník Smer - sociálna demokracia
28. Miroslav Futo, 42 r. živnostník Žilina nezávislý kandidát
29. Ladislav Gabčo, Ing., CSc., 59 r. konzultant Žilina Kresťanskodemokratické hnutie, Dobrá voľba a umiernení
30. Slava Gabrišová, 42 r. kaderníčka Dlhé Pole Národná koalícia / nezávislí kandidáti
31. Jaroslav Gažo, Mgr., 53 r. SZČO - hudobník Žilina Hlas - sociálna demokracia
32. Patrik Groma, Mgr., Ing., PhD., 49 r. ekonóm Žilina nezávislý kandidát
33. Karol Haas, Mgr., 29 r. učiteľ, predseda atletickej akadémie Žilina nezávislý kandidát
34. Martin Hanuliak, JUDr., 34 r. právnik Terchová Republika
35. Ján Hodoň, 44 r. SZČO Varín nezávislý kandidát
36. Dominik Hriník, Mgr., 30 r. učiteľ, športový manažér Žilina nezávislý kandidát
37. Michaela Chlebecová, Ing., 52 r. manažérka Teplička nad Váhom nezávislá kandidátka
38. Ľudmila Chodelková, PaedDr., 56 r. riaditeľka centra voľného času Žilina nezávislá kandidátka
39. Michaela Jakubcová, Mgr., 33 r. advokátka Žilina Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sme rodina, Za ľudí, Demokratická strana, Ods - občianski demokrati Slovenska, Šanca
40. Juraj Jánošík, JUDr., 57 r. manažér Žilina Hlas - sociálna demokracia
41. Roman Jantošík, JUDr., 43 r. právnik Žilina nezávislý kandidát
42. Rastislav Johanes, MUDr., PhD., 57 r. lekár Žilina nezávislý kandidát
43. Jozef Juriš, Ing., MBA, 47 r. živnostník Žilina nezávislý kandidát
44. Katarína Kalanková, Ing., 48 r. riaditeľka Žilina Hlas - sociálna demokracia
45. Martin Kapitulík, Ing., 36 r. ekonóm Žilina nezávislý kandidát
46. Jaroslav Kapusniak, Ing., PhD., 53 r. odborný asistent na vysokej škole Žilina Hlas - sociálna demokracia
47. Róbert Kašša, Mgr., 47 r. športový novinár Žilina nezávislý kandidát
48. Monika Kavecká, Mgr., MPH, 49 r. poslankyňa národnej rady Kunerad Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sme rodina, Za ľudí, Demokratická strana, Ods - občianski demokrati Slovenska, Šanca
49. Ľuboslav Kavulák, 52 r. vodič Terchová Hnutie občan národ spravodlivosť
50. Miroslav Knapec, Bc., 37 r. stavebný dozor Žilina Republika
51. Radovan Kocvelda, 57 r. vodič z povolania Žilina Hnutie občan národ spravodlivosť
52. Alica Kostolná, 50 r. starostka Turie Kresťanskodemokratické hnutie, Dobrá voľba a umiernení
53. Miloš Kováčik, 53 r. invalidný dôchodca Rosina Republika
54. Matúš Krajči, Ing., 39 r. starosta Belá Starostovia a nezávislí kandidáti
55. Blanka Králiková, PhDr., PhD., 54 r. SZČO Žilina Republika
56. Jakub Kubík, Mgr., 30 r. manažér výroby Žilina Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sme rodina, Za ľudí, Demokratická strana, Ods - občianski demokrati Slovenska, Šanca
57. Michal Kysela, 55 r. posunovač Žilina Republika
58. Vladimír Labdavský, Mgr., 46 r. skladník Žilina Skúsme to inak, Sloboda a solidarita, Občianska konzervatívna strana
59. Monika Lacúchová, 49 r. živnostníčka Terchová Skúsme to inak, Sloboda a solidarita, Občianska konzervatívna strana
60. Milan Laurenčík, Ing., 64 r. vicežupan Terchová Skúsme to inak, Sloboda a solidarita, Občianska konzervatívna strana
61. Pavol Lazar, 42 r. živnostník, elektrotechnik, bloger Žilina Kotlebovci - ľudová strana naše Slovensko
62. Jaroslav Ligas, Ing., PhD., 40 r. poslanec obecného zastupiteľstva Rajecká Lesná Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sme rodina, Za ľudí, Demokratická strana, Ods - občianski demokrati Slovenska, Šanca
63. Milan Lipka, Ing., 40 r. primátor Rajec Hlas - sociálna demokracia
64. Igor Liška, Ing., 41 r. dopravný inžinier Žilina Smer - sociálna demokracia
65. Ján Loderer, JUDr., 63 r. konateľ spločnosti Strečno Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sme rodina, Za ľudí, Demokratická strana, Ods - občianski demokrati Slovenska, Šanca
66. Augustín Lodňan, 40 r. podnikateľ Dolná Tižina Kresťanskodemokratické hnutie, Dobrá voľba a umiernení
67. Ľuboš Majer, Ing., 41 r. manager obchodu Žilina Národná koalícia / nezávislí kandidáti
68. Stanislav Majerčík, 55 r. podnikateľ Rajecké Teplice Život - národná strana
69. Mário Marčan, PaedDr., 43 r. učiteľ na druhom stupni Žilina Hlas - sociálna demokracia
70. Ján Marosz, Mgr., 44 r. generálny riaditeľ Podhorie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sme rodina, Za ľudí, Demokratická strana, Ods - občianski demokrati Slovenska, Šanca
71. Iveta Martinková, Mgr., 63 r. živnostníčka Žilina nezávislá kandidátka
72. Jana Melová, 50 r. učiteľka Stráňavy Národná koalícia / nezávislí kandidáti
73. Jozef Mičo, Mgr., 59 r. podnikateľ Terchová Kresťanskodemokratické hnutie, Dobrá voľba a umiernení
74. Miroslav Mikula, Ing., 57 r. prednosta úradu Fačkov Smer - sociálna demokracia
75. Jozef Mikyška, PhDr., Mgr., PhD., 38 r. podnikateľ Žilina Domov národná strana
76. Emília Mináriková, 66 r. dôchodkyňa Žilina Hnutie občan národ spravodlivosť
77. Peter Mores, Mgr., 47 r. výsluhový dôchodca Žilina Republika
78. Peter Nevedel, Ing., 45 r. strojársky inžinier Žilina Kresťanskodemokratické hnutie, Dobrá voľba a umiernení
79. Marian Orieščik, 60 r. invalidný dôchodca Žilina Komunistická strana Slovenska
80. Roman Osika, Ing., 51 r. špecialista na verejné obstarávanie Teplička nad Váhom Hlas - sociálna demokracia
81. Jaroslav Pecho, RNDr., 63 r. súkromný podnikateľ Rajec Domov národná strana
82. Martin Petrík, Ing., 39 r. manažér kľúčových projektov Žilina Smer - sociálna demokracia
83. Martin Píry, JUDr., PhD., 45 r. právnik, špecialista na stavebné právo Žilina Hlas - sociálna demokracia
84. Jozef Polko, MUDr., Mgr., MPH, 38 r. lekár Gbeľany Skúsme to inak, Sloboda a solidarita, Občianska konzervatívna strana
85. Juraj Popluhár, MUDr., PhD., MBA, 67 r. lekár Žilina Smer - sociálna demokracia
86. Boris Prievozník, Ing., 43 r. podnikateľ Žilina nezávislý kandidát
87. Vladimír Randa, Mgr., 38 r. viceprimátor mesta Žilina nezávislý kandidát
88. Marek Richter, Mgr., PhD., 34 r. projektový manažér, mestský poslanec Žilina nezávislý kandidát
89. Ján Rybárik, Ing., 57 r. stavebný technik Rajec nezávislý kandidát
90. Pavol Sandanus, Ing., 51 r. starosta Kamenná Poruba Skúsme to inak, Sloboda a solidarita, Občianska konzervatívna strana
91. Ľubomír Sečkár, 49 r. správca nadácie Varín Hlas - sociálna demokracia
92. Tomáš Senko, Bc., 48 r. dispečer Žilina Republika
93. Pavol Slota, Ing., 41 r. súkromný podnikateľ Žilina Domov národná strana
94. Peter Slyško, 39 r. manažér Rajecké Teplice Hlas - sociálna demokracia
95. Miroslav Sokol, Ing., 43 r. elektrotechnik Žilina nezávislý kandidát
96. Ondrej Šoška, 43 r. 3D špecialista, športový manažér Žilina nezávislý kandidát
97. Miriam Šuteková, Mgr., 47 r. poslankyňa národnej rady Žilina Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sme rodina, Za ľudí, Demokratická strana, Ods - občianski demokrati Slovenska, Šanca
98. Lenka Ticháková, PharmDr., 43 r. farmaceutka Varín nezávislá kandidátka
99. Anton Trnovec, Mgr., 57 r. technický pracovník Žilina Smer - sociálna demokracia
100. Vanda Tuchyňová, Mgr., 48 r. asistentka poslankyne národnej rady Žilina Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sme rodina, Za ľudí, Demokratická strana, Ods - občianski demokrati Slovenska, Šanca
101. Soňa Turčányiová, Mgr., Ing., 57 r. živnostníčka Žilina Progresívne Slovensko
102. Miroslav Uhlárik, 49 r. podnikateľ Žilina Hnutie občan národ spravodlivosť
103. Daniel Užák, Ing., 34 r. predseda urbáru Belá Hlas - sociálna demokracia
104. Richard Vašečka, Mgr., 48 r. poslanec národnej rady Svederník Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sme rodina, Za ľudí, Demokratická strana, Ods - občianski demokrati Slovenska, Šanca
105. Michaela Večeríková, 28 r. projektová manažérka Žilina Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sme rodina, Za ľudí, Demokratická strana, Ods - občianski demokrati Slovenska, Šanca
106. Róbert Winkler, 44 r. konateľ Žilina Republika
107. Ľuboš Zafka, Ing., 63 r. živnostník Rajecké Teplice Národná koalícia / nezávislí kandidáti
108. Daniela Zemanová, 56 r. učiteľka Žilina Hnutie občan národ spravodlivosť
109. Zuzana Žideková, Ing., 53 r. projektová manažérka Rajec nezávislá kandidátka

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov do VÚC (403.18 kB)

Dátum zvesenia: 29. 10. 2022 Zodpovedá: Ing. Marián Duchoň