Riešenie migračných výziev v obci Stráňavy

Riešenie migračných výziev v obci Stráňavy

 

EÚ IROP MIRRI

Názov projektu: Riešenie migračných výziev v obci Stráňavy

Cieľ projektu: Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

Prijímateľ: Obec Stráňavy

Kód projektu: 302090DFU7

Nenávratný finančný príspevok : 13 000,00 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ : 13 000,00 EUR

Termín realizácie aktivít projektu: 3/2022 – 4/2023

 

Hlavná aktivita projektu, riešenie migračných výziev v obci Stráňavy začala dňom 1.3.2022 a to vynaložením výdavkov na potraviny, všeobecný spotrebný materiál ..., ktoré boli poskytnuté štátnym príslušníkom tretích krajín, odchádzajúcich z Ukrajiny v dôsledku Ruskej vojnovej agresie. Aktivita bola ukončená 30.4.2023.

 

  • Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou www.irop.sk

 

PUBLICITA :

Publicita