FAQ - UP - čo môžem postaviť

Čo môžem postaviť na svojom pozemku?
Kde nájdem informácie o mojom pozemku?

Základnú informáciu o možnostiach výstavby určuje územný plán obce Stráňavy Bližšie informácie o týchto dokumentoch sú popísané v samostatnom bode.

Možnosti výstavby okrem územného plánu určuje aj stavebný zákon a charakter pozemku (svahovitosť, geologické pomery, záplavy, radónové riziko, nadzemné a podzemné siete, dopravný prístup a pod.), prípadne charakter okolitej zástavby, preto je to vo všeobecnosti ťažké jednoznačne odhadnúť.

Tip: Aby ste predišli negatívnemu stanovisku, odporúčame stavebný zámer ešte pred vypracovaním projektovej dokumentácie overiť na našom obecnom úrade formou žiadosti o územnoplánovaciu informáciu, alebo formou žiadosti o určenie urbanistických a architektonických regulatívov pre výstavbu.

Tip: Odporúčame požiadať o radu architekta alebo inžiniera, ktorý sa profesionálne venuje projektovaniu a vyzná sa v územných plánoch obce Stráňavy.