Obsah

Vodovod v obci Stráňavy je v správe
 

SEVAK - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.,  
Bôrická cesta 1960,
010 57 Žilina

 

Podmienky priojenia na vodovod