FAQ vodovod

Vodovod v obci Stráňavy je v správe

SEVAK - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.,
Bôrická cesta 1960,
010 57 Žilina

Podmienky priojenia na vodovod