Navigácia

Obsah

Sčítanie 2021

     Vážení spoluobčania

     Od júna 2020 začalo v zmysle Zákona č. 223/2019 Z. z. sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Preto mi dovoľte obrátiť sa na Vás s prosbou o spoluprácu pri vypĺňaní formulárov určených pre sčítanie domov a bytov na území našej obce.

     V priloženom dotazníku je potrebné vyplniť všetky požadované údaje o domoch a bytoch. Prosím Vás o pravdivé a dôsledné vyplnenie všetkých údajov.

     V rodinných domoch, kde je viac domácností, treba vypísať dotazník za každý byt samostatne s označením bytu ( bytovej jednotky),  napríklad ak sú v dome 2, 3  alebo viac samostatných domácnosti, označia sa ako byt č. 1, byt č. 2, byt č. 3 atď.

     V prípade otázok k vyplneniu dotazníka kontaktujte prosím pracovníka Obce Stráňavy –  p. Duchoň alebo telefonicky na tel. č. : 0903 510 782.

Dotazník bude prístupný do 31.9.2020

                                               Ďakujem Vám za spoluprácu