Poskytovanie stravy pre dôchodcov

Poskytovanie stravy pre dôchodcov

Obec Stráňavy poskytuje sociálnu službu - dovoz stravy osobám s trvalým pobytom v obci Stráňavy, ktoré sú poberateľmi starobného alebo invalidného dôchodku. Obec prispieva na rozvoz stravy, ktoré zabezpečuje penzión - Kúpalisko Stráňavy.

Žiadatelia sa nahlasujú priamo na penzióne - 041 / 59 66 055