Navigácia

Obsah

Splnomocnenie, plná moc

Splnomocnenie vykonáva občan osobne v prítomnosti zamestnanca matriky, ktorý overí pravosť jeho podpisu na splnomocnení. 

Potrebné doklady: 
- občiansky preukaz toho, kto splnomocňuje 
- tlačivo splnomocnenia/plnej moci 
Na stiahnutie: Poplatok: 2,00 € 

Lehota: na počkanie 

Vybavuje: Marta Reitšpísová
                   telefón: 041/5005675
                   e-mail: stranavy@stranavy.sk