Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
9. 3. 2023

1/2023

Zimná údržba ciest

3 000,00 EUR

RIV, Okružná 125, 01325 Stráňavy

Obec Stráňavy

9. 3. 2023

2/2023

Vystúpenie skupiny Shock Band na Hody 2023

1 600,00 EUR

Peter Miháľ, Oravský Podzámok 136, 02741 Oravský Podzámok

Obec Stráňavy

9. 3. 2023

3/2023

Projektová dokumentácia - Dom smútku

1 300,00 EUR

SOARCH, s.r.o., Bytčická 16, 01001 Žilina

Obec Stráňavy

9. 3. 2023

4/2023

Výroba dopravných zvislých značiek

696,10 EUR

SIVEX, s.r.o., Bzovícka 30, 85107 Bratislava

Obec Stráňavy

9. 3. 2023

5/2023

Vystúpenie skupiny BATIDA - Hody 2023

1 600,00 EUR

Tlkot srdca o.z.

Obec Stráňavy

29. 3. 2023

6/2023

Výmena vodomerov v nájomných bytoch obce s diaľkovým odpočtom

2 598,00 EUR

ista Slovakia, s.r.o., Podunajská 25, 82106 Bratislava

Obec Stráňavy

3. 4. 2023

7/2023

akustická a kamerová kontrola kanalizačného potrubia

3 912,60 EUR

PIPE CONTROL s.r.o., Narcisová ulica 748/9, 97101 Prievidza

Obec Stráňavy

27. 4. 2023

8/2023

Šitie ženského kroja + doplnky

350,00 EUR

Martin Šimko - Ľudové kroje, Hollého 217/64, 01501 Rajec

Obec Stráňavy

28. 4. 2023

9/2023

mootor po generálnej oprave TATRA 148

125 000,00 CZK

Motory Stodulka,, Lesní 752, 74901 Vítkov

Obec Stráňavy

2. 5. 2023

10/2023

spracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán, k.ú Stráňavy"

4 800,00 EUR bez DPH

EKOSPOL a.s., Vajanského 20, 01001 Žilina

Obec Stráňavy

9. 5. 2023

11/2023

mobilné WC Johny sport - 3ks a JENNY - 3ks na akciu Stráňavské hody 2023

432,00 EUR

JOHNNY SERVIS s.r.o., Gajary - Dolečky, P.O.Box 3, 90061 Gajary

Obec Stráňavy

22. 5. 2023

12/2023

kosenie trávnatých plôch

300,00 EUR

RIV, Okružná 125, 01325 Stráňavy

Obec Stráňavy

28. 6. 2023

13/2023

vývoz 2x veľkokapacitný kontajner, 1x kontajner za cintorínom, kontajner v areáli ČOV

určeníá podľa váhy + doprava

RIV, Okružná 125, 01325 Stráňavy

Obec Stráňavy

8. 8. 2023

14/2023

zabezpečenie osvetlenia a ozvučenia na akcii Stráňavské Hody 2023

1 200,00 EUR

Marián Šenkár

Obec Stráňavy

14. 8. 2023

15/2023

zabezpečenie autobusovej dopravy do PL - POlanka Wielka

580,00 EUR

Ivan Dubovec B U S C A R, Revolučná 3289/1, 01001 Žilina

Obec Stráňavy

16. 8. 2023

16/2023

zabezpečenie poriadkovej služby na akcii Stráňavské hody 2023

252,00 EUR

BALJAK SBS s.r.o., Na stanicu 16, 01009 Žilina - Bytčica

Obec Stráňavy

28. 8. 2023

18/2023

oprava kanalizačného potrubia na parcele 133 KNC a 134 KNC

500,00 EUR

Norby s. r. o., Víťazstva 60, 01325 Stráňavy

Obec Stráňavy

28. 8. 2023

18/2023

oprava kanalizačného potrubia na parcele 133 KNC a 134 KNC

500,00 EUR

Norby s. r. o., Víťazstva 60, 01325 Stráňavy

Obec Stráňavy

13. 10. 2023

17/2023

vyčistenie čističky odpadových vôd

0,00 EUR

AQUA DEFEKT, Festivalová18, 1001 Žilina

Obec Stráňavy

28. 11. 2023

19/2023

odhrnutie miestnych komunikácií

160,00 EUR

Obecný podnik služieb Strečno, s.r.o., Sokolská 487, 01324 Strečno

Obec Stráňavy

14. 2. 2024

O2024/1

Zabezpečenie stravy na obecnej akcii 45 porcii večera+stolovanie+obsluha

250,00 EUR

Patrik Kvasnica COMFORT CATERING, 491, 01325 Stráňavy

Obec Stráňavy

12. 12. 2023

20/2023

zimná údržna v mesiaci december/2023

0,00 EUR v zmysle zmluvy č. 16/2023

KN auto s.r.o., Stráňavy 375, 01325 Stráňavy

Obec Stráňavy

14. 2. 2024

O2024/2

Výroba obecnej kroniky 300 listov, zlatenie písma

110,00 EUR

Prophoto s.r.o., 386, 07237 Lastomír

Obec Stráňavy

14. 2. 2024

O2024/3

Kultúrne podujatie na akcii STRÁŇAVSKÉ HODY 2024

830,00 EUR

Spolok VESELANKA

Obec Stráňavy

14. 2. 2024

O2024/4

Kultúrne vystúpenie skupiny SALCO na akcii STRÁŇAVSKÉ HODY 2024 dĺžka vystúpenia : 60 min.

1 550,00 EUR

Sophtom s.r.o., Lužná 6, 85104 Bratislava - mestská časť Petr

Obec Stráňavy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 28